ΕΙΑΣ: Σεμινάριο «Risk Management & Insurance»

Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο RISK MANAGEMENT AND INSURANCE (Συστηματική Τεχνική Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων) Δευτέρα & Τρίτη, 29 & 30 Οκτωβρίου 2018, 16:00 – 19:20

 

Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
RISK MANAGEMENT AND INSURANCE
(Συστηματική Τεχνική Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων) 
Δευτέρα & Τρίτη, 29 & 30 Οκτωβρίου 2018, 16:00 – 19:20

Για τις λεπτομέρειες πατήστε εδώ ή δείτε παρακάτω: 

 

 

© INSURANCE EEA 2018. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics