ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ & ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ & ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ Τρίτη και Τετάρτη, 16 & 17 Οκτωβρίου 2018, 16:00-19:20

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ & ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ
Τρίτη και Τετάρτη, 16 & 17 Οκτωβρίου 2018, 16:00-19:20 


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:


 

© INSURANCE EEA 2018. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics