ΕΙΑΣ: Βασική Θεωρία και Κλάδοι Ιδιωτικής Ασφάλισης

Το Πρόγραμμα «Ασφαλιστική Αγορά: Οργάνωση & Διοίκηση» είναι διάρκειας 380 εκπαιδευτικών ωρών, ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάϊο του 2014.

Το Πρόγραμμα «Ασφαλιστική Αγορά: Οργάνωση & Διοίκηση» είναι διάρκειας 380 εκπαιδευτικών ωρών,  ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάϊο του 2014.  


Το ΕΙΑΣ δίνει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα Στελέχη να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα αυτό και κατά ενότητες.

Οι ενότητες έχουν και τη μορφή Σεμιναρίων αναλόγου διάρκειας όπου παρέχεται βεβαίωση ΕΙΑΣ – DEREE  για την επιτυχή παρακολούθηση των Σεμιναρίων.

·     Έναρξη Α’ Ενότητας Προγράμματος «ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»: Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 (διάρκεια 36 ώρες)   &

·     Έναρξη Β’  Ενότητας Προγράμματος «ΚΛΑΔΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»:  Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 (διάρκεια 72 ώρες)

 

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και την αίτηση εγγραφής

 

 

 

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics