ΕΙΑΣ:«Η οδηγία IDD & οι επιδράσεις της στην ασφαλιστική αγορά»

Επίκαιρη Επιμορφωτική Ημερίδα: «Η ΟΔΗΓΙΑ IDD KAI OI ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018, 14:30-17:50

 

Επίκαιρη Επιμορφωτική Ημερίδα:  «Η ΟΔΗΓΙΑ IDD KAI OI ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ»

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018, 14:30-17:50

Δείτε την περιγραφή της επιμορφωτικής ημερίδας, όλες τις σχετικές λεπτομέρεις και την αίτηση συμμετοχής.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics