ΕΙΑΣ: Σεμινάριο για ασφαλίσεις Κλάδου Πυρός- Αιτήσεις Συμμετοχής έως 20/2

Οι Ασφαλίσεις Κλάδου Πυρός είναι από τις παλαιότερες, παραδοσιακές και πλέον σημαντικές κατηγορίες ασφαλιστικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, λόγω της δυναμικής φύσης της επιχειρηματικής αγοράς, των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και του διαρκώς μεταβαλλόμενου ασφαλιστικού τοπίου, οι απαιτήσεις ενδελεχούς ενημέρωσης και περαιτέρω εξειδίκευσης αυξάνονται συνεχώς. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις αλλά και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές απαιτείται να διαθέτουν σε βάθος γνώσεις και υψηλή τεχνογνωσία, προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται επαρκώς την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ασφαλιστικών καλύψεων, αλλά και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που απειλούν τις Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, κυρίως αυτές του μεγάλου μεγέθους.

Οι κίνδυνοι, όμως, δεν αφορούν μόνο στις επιχειρήσεις, αλλά και το άλλο ισχυρό περιουσιακό στοιχείο, τις κατοικίες. Πραγματικά, έχουμε δει, ακόμη και προ ολίγων μηνών, μικρές έως μεγαλύτερες επιχειρήσεις και κατοικίες να πλήττονται από φυσικά φαινόμενα, με δραματικό αποτέλεσμα, άνθρωποι να χάνουν τα πιο σημαντικά περιουσιακά τους στοιχεία από την μια στιγμή στην άλλη, με σοβαρότατες επιπτώσεις στη ζωή τους, στο μέλλον τους και στο μέλλον των οικογενειών τους.

Το Εκπαιδευτικό μας Σεμινάριο των Ασφαλίσεων Κλάδου Πυρός, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει και συζητά με πληρότητα τους πολυσχιδείς τομείς ασφάλισης κατά του κινδύνου πυρός, με έμφαση σε καίρια θέματα Ασφάλισης Επιχειρήσεων και Κατοικιών, καθώς και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, Αξιολόγησης αυτών των Κινδύνων και Διαχείρισης των πλέον σύνθετων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.

Δείτε εδώ τη θεματολογία και περισσότερες πληροφορίες

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics