Είστε υπέρ ή κατά των ΕΠΥ;

 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες παθαίνουν αλλεργία στο άκουσμά τους… η εποπτική αρχή προσπαθεί να βρει τρόπους να τις ελέγχει στενότερα… οι καταναλωτές τις προτιμούν λόγω φθηνού ασφαλίστρου… πρόκειται για τις ΕΠΥ, τις Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών, που αυξάνονται και πληθύνονται, πουλώντας ασφαλιστικά προϊόντα στη χώρα μας, υπαγόμενες στο νομικό/εποπτικό καθεστώς της χώρας από την οποία προέρχονται.

Εμείς θα θέλαμε να μάθουμε ποια είναι η γνώμη των διαμεσολαβούντων γι’ αυτές. Απαντήστε μας λοιπόν, είστε υπέρ ή κατά των ΕΠΥ;

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics