Εισβολή Bancassurance στα μερίδια αγοράς Ασφαλίσεων Ζωής

Οριακή αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων όχι όμως και στην παραγωγή συμβολαίων καταγράφουν στο α' εξάμηνο του έτους οι ασφαλίσεις Ζωής με εμφανή διαφοροποίηση μεταξύ Ατομικών και Ομαδικών.

Οριακή αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων όχι όμως και στην παραγωγή συμβολαίων καταγράφουν στο α' εξάμηνο του έτους οι ασφαλίσεις Ζωής με εμφανή διαφοροποίηση μεταξύ Ατομικών και Ομαδικών. 

Σημαντικό στοιχείο, σχετιζόμενο με την παραγωγή, είναι και η ευδιάκριτη άνοδος του Bancassurance (στις Ατομικές ασφαλίσεις περισσότερο και πολύ λιγότερο στις Ομαδικές) ) το οποίο πήρε ως κανάλι διανομής μερίδιο 43,9% έναντι 30,2 στο αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Τα ουσιαστικά αυτά "μηνύματα" αποτυπώνονται στην έρευνα της ΕΑΕΕ που ακολουθεί:

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics