Εκκίνηση δράσεων για την ιδιωτική ασφάλιση

Του Γιάννη Βερμισσώ

Δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης δρομολογούνται να πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία όλων των φορέων που απαρτίζουν την αγορά. Στις προθέσεις όπως ακροθιγώς έχει ανακοινωθεί είναι να ξεκινήσουν εκδηλώσεις, ενημερώσεις, επισκέψεις σε όλη τη χώρα οι οποίες θα έχουν ως στόχο την «τοποθέτηση» στις διάφορες τοπικές κοινωνίες της ιδιωτικής ασφάλισης και των όσων ως θεσμός προσφέρει.

Τόσο η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών όσο και οι φορείς της διαμεσολάβησης (τοπικοί και πανελλήνιοι) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας και τα κατά τόπους επιμελητήρια στα οποία συμμετέχουν ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα συντελέσουν στο μεγάλο αυτό πρότζεκ ενημέρωσης των πολιτών. Ταυτόχρονα και εκδηλώσεις στα σχολεία, και σε επιχειρηματικά κέντρα, και σε φορείς της αυτοδιοίκησης καθώς και διάφορες άλλες μορφές επικοινωνίας του κλάδου θα υλοποιηθούν συμβάλλοντας στον κοινό στόχο της αγοράς που είναι η διεύρυνση της «πίτας» και η σωστότερη ασφάλισης της ελληνικής κοινωνίας.

Παράλληλα κατά πληροφορίες γίνονται και συζητήσεις με πολιτικούς και κυβερνητικούς παράγοντες κυρίως για την ασφάλιση φυσικών καταστροφών πέραν του γενικού γνωστού θέματος για τη Σύνταξη και την Υγεία για τα οποία η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος πραγματοποιεί συναντήσεις.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics