Εκκίνηση για το Hydra Meeting

Πρεμιέρα σήμερα για ένα ακόμη συνέδριο στην Ύδρα

Πρεμιέρα σήμερα για ένα ακόμη συνέδριο στην Ύδρα όπου ασφαλιστές και αντασφαλιστές πραγματοποιούν συναντήσεις, ενημερώνονται και "ζυμώνουν" τις σχέσεις τους απολαμβάνοντας και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις- ειδήσεις στο θέμα που το συνέδριο διαπραγματεύεται και το υποστηρίζουν διακεκριμένα στελέχη της ευρωπαϊκής αγοράς Κορυφαία θέση στις εργασίες του συνεδρίου έχουν φέτος δύο θέματα που είναι τα εξής:

  • •"Ασφάλιση διαδικτυακών κινδύνων: τάσεις και προκλήσεις" (Cyber risk insurance: trends and challenges)
  •  "Αντασφαλιστικές λύσεις στο πλαίσιο Solvency II" (Reinsurance solutions under Solvency II regime)
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics