Εκλογές Π.Σ.Α.Σ.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων Π.Σ.Α.Σ. προσκαλεί τα μέλη του στην 45η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00 σε αίθουσα του ξενοδοχείου Divani Caravel.

Για πρώτη φορά, μετά από την τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου, δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη της επαρχίας να ψηφίσουν χωρίς τη φυσική τους παρουσία. Είναι σημαντική η συμμετοχή όλων.

Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17.00

Τα θέματα τις Γενικής Συνέλευσης θα είναι:

  1. Απολογισμός 2018, έγκριση αυτού και προγραμματισμός ενεργειών για το 2019.
  2. Απαλλαγή μελών Δ.Σ για τα πεπραγμένα του έτους 2018.
  3. Ενημέρωση των μελών για τις εξελίξεις στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
  4. Εκλογές για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής, για τη διετία 2018-2020.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ (ήτοι το δικαίωμα να ψήφου στις εκλογές) έχουν κατά το καταστατικό (άρθρο 25): όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες από της εγγραφής τους.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι έχουν τακτοποιηθεί οικονομικώς πριν τη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ: (ήτοι το δικαίωμα υποψηφιότητας εκλογής σας σε ένα από τα παραπάνω όργανα) έχουν κατά το καταστατικό (άρθρο 25): μόνον τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν συμπληρώσει, το 20ο έτος της ηλικίας τους, είναι ταμειακώς εντάξει και να είναι εγγεγραμμένοι στο Σύνδεσμο προ ενός τουλάχιστον έτους. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών εξελεγκτικής και εφορευτικής, υποβάλλουν εγγραφές αιτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τις 10/01/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ: Ειδικά για τα μέλη του συλλόγου που διαμένουν (προσωρινά ή μόνιμα) έξω από την περιοχή Αττικής που διαπιστώνεται από τις γνωστές στο σύνδεσμο διευθύνσεις, ή δίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Δ.Σ. λόγω προσωρινής απουσίας, έως και την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφιοτήτων, η ψηφοφορία μπορεί να γίνεται με ταχυδρομική συστημένη αποστολή του ψηφοδελτίου το οποίο θα αποστέλλει ο εκλογέας σε ειδική ταχυδρομική θυρίδα καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην Αθήνα, η οποία θυρίδα θα μισθώνεται από την Εφορευτική Επιτροπή ή σε Poste Restante καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Όσοι θέλουν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο έως και την 10/01/2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics