Εκπαιδευτική προσφορά ΕΙΑΣ για τα 35 χρόνια λειτουργίας του

Το ΕΙΑΣ με τριανταπέντε χρόνια συνεπούς και συνεχούς συμβολής στην πρόοδο του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών διοργανώνει επετειακά εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες υπέρ των 35 αυτών χρόνων του. Προσφέρει στο εκπαιδευτικό του κοινό σειρά επιμορφωτικών ημερίδων υψηλού ενδιαφέροντος, καθημερινά μεταξύ της Δευτέρας, 12 Δεκεμβρίου και της Παρασκευής, 16 Δεκεμβρίου, 16.00-17.30, σε περιβάλλον webinar, ως εξής:

·                     Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου, 16:00 – 17:30

Η Πανδημία COVID 19 και Ακολουθούντα Σύνδρομα

Εισηγητής είναι ο κος Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Ιατρός, Ειδικός Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικού Ιατρείου των Ιατρείων ΕΝ ΥΓΕΙΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων της Γενικής Κλινικής ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.

·                     Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου, 16:00 – 17:30

Ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και η Σημασία του

Εισηγητής είναι ο κος Νίκος Φίλιππας,Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Τραπεζικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

·                     Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου, 16:00 – 17:30

Χρηματοπιστωτική Διαμεσολάβηση, η Διεθνής και η Ελληνική Εμπειρία

Εισηγητής είναι ο κος Συμεών Καραφόλας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

·                     Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου, 16:00 – 17:30

Βιωσιμότητα και Ασφάλιση, Τάσεις και Εξελίξεις

Εισηγητής είναι ο κος Ερρίκος Μοάτσος, Πρόεδρος Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της Ε.Α.Ε.Ε.

·                     Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου, 16:00 – 17:30

Κρυπτονομίσματα, ¶νοδοι και Πτώσεις

Εισηγητής είναι ο κος Σωτήρης Καρκαλάκος,Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων συναδέλφων, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, στις προαναφερόμενες online εκπαιδευτικές ημερίδες είναι ελεύθερη, άνευ διδάκτρων και αποτελεί ευγενική προσφορά του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στο στελεχιακό δυναμικό της αγοράς μας. 

Προθεσμία Εγγραφής και Αιτήσεις Συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής στις ως άνω εκπαιδευτικές ημερίδες, είναι η Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, 16.00.

Περιβάλλον παρακολούθησης

Οι εκπαιδευτικές ημερίδες εξελίσσονται σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν link εισόδου και ψηφιακής παρακολούθησής τους, κατά την ημέρα της διεξαγωγής τους, αμέσως πριν από την έναρξή τους.

Περισσότερες πληροφορίες eias.gr

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics