Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ζωής & Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ζωής & Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ KAI AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΖΩΗΣ

E.I.A.S. CERTIFIED SPECIALIST in LIFE INSURANCE

AND RISK UNDERWRITINGΔευτέρα 17/9, Τρίτη 18/9, Δευτέρα 24/9, Τρίτη 25/9

& Δευτέρα 1/10, 16:00 – 19:20

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics