Εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλίσεων κατά κινδύνων φυσικών και καιρικών φαινομένων

Η ασφάλιση των καταστροφικών κινδύνων από φυσικά και καιρικά φαινόμενα αντιμετωπίζεται συνήθως ως μία κάλυψη, απλώς συμπληρωματική της πυρκαγιάς.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics