Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΙΑΣ: Ασφαλίσεις κατά φυσικών και καιρικών φαινομένων

Δευτέρα & Τρίτη, 25 & 26 Σεπτεμβρίου

Δευτέρα & Τρίτη, 25 & 26 Σεπτεμβρίου


Περιγραφή και Θεματολογία
 
Η ασφάλιση των καταστροφικών κινδύνων από φυσικά και καιρικά φαινόμενα αντιμετωπίζεται συνήθως ως μία κάλυψη, απλώς συμπληρωματική της πυρκαγιάς. Ολόκληρος ο πλανήτης, όμως, πλήττεται όλο και πιο συχνά, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, από ισχυρά και επώδυνα φαινόμενα, όπως σεισμοί, πλημμύρες και κατολισθήσεις, χαλαζοπτώσεις, ραγδαίες βροχοπτώσεις, και δασικές πυρκαγιές, που συνδέονται με μια γενικότερη αλλαγή στο κλίμα, αλλά και στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε την πολιτική θεώρησης και ασφάλισης των καταστροφικών γεγονότων, προερχομένων από φυσικά φαινόμενα.
 
Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, είναι διάρκειας οκτώ (8) ωρών και αναπτύσσει ενδελεχώς τα ακόλουθα θέματα:
 • Κλασική μορφή Καλύψεων και Ασφαλιστηρίων κατά Κινδύνων από Φυσικά και Καιρικά Φαινόμενα (Λειτουργία και Δομή του Ασφαλιστηρίου, Επεκτάσεις και Εξαιρέσεις τυπικών ασφαλιστηρίων)
 • Περιεχόμενο Καλύψεων & Ανάλυση Όρων
 • Η Αξιολόγηση Κινδύνων και το Underwriting ανάμεσα στο Σήμερα και το Αύριο
 • Εξελίξεις και Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Ασφάλισης κατά Κινδύνων από Φυσικά και Καιρικά Φαινόμενα
 • Η Ελληνική Πραγματικότητα σε Αριθμούς (ασφάλιστρα και ζημιές)
 • Πηγές Απαιτήσεων – Ζημιές – Παραδείγματα
 • Κατάσταση της Διεθνούς Ασφαλιστικής Αγοράς
 • Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση Κινδύνων
 • Ο Αντίκτυπος της Κλιματικής Αλλαγής με τη μορφή Φυσικών και Καιρικών Καταστροφικών Γεγονότων
 • Προτάσεις Ασφαλιστικής Πολιτικής
 • Μηνύματα προς Πελάτες
 
Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
 
Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Δώρα Αποστολοπούλου, Σύμβουλος Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, με 17ετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, ERGO & INTERAMERICAN), πτυχιούχος Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.
Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κ. Γεώργιος Δ. Κωνσταντινόπουλος, Νομικός, Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, Ειδικός Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί θεμάτων Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Δικαίου, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης.
 
 
Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
 
Το Εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:
 
α. Την εμπεριστατωμένη γνωριμία του εκπαιδευτικού κοινού με τα πλέον ισχυρά φυσικά και καιρικά φαινόμενα, με τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη ζωή και στην ανθρώπινη περιουσία, καθώς και με τους παράγοντες που τα προκαλούν, ολοένα και πιο συχνά.
β. Την εξοικείωση του εκπαιδευτικού κοινού με τα κύρια προγράμματα Ασφάλισης κατά Κινδύνων από Φυσικά και Καιρικά Φαινόμενα, τη δομή τους και τις καλύψεις τους.
γ. Την παρουσίαση σύγχρονων κανόνων και τεχνικών Underwriting κινδύνων καταστροφικών γεγονότων για ασφαλιστήρια διαφορετικών τύπων.
δ. Την ενδελεχή ενημέρωση του εκπαιδευτικού κοινού σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη σύνδεσή της με τα καταστροφικά γεγονότα.
ε. Την ανάπτυξη τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας παρουσίασης των ενδεδειγμένων Ασφαλιστικών Λύσεων σε Πελάτες υψηλού ενδιαφέροντος (Νομικά Πρόσωπα – Εταιρείες, Φυσικά Πρόσωπα- Ιδιώτες και Επιχειρηματίες, κατόχους μεγάλης και ευαίσθητης ακίνητης περιουσίας).
 
Εν τέλει, η κάλυψη καταστροφικών κινδύνων είναι απαραίτητο στοιχείο μιας πλήρους ασφάλισης και ως εκ τούτου αφορά όλους όσοι ασχολούνται με τις Γενικές Ασφαλίσεις. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο βοηθά πολύ στην κατανόηση της σημασίας και της σημαντικότητας της κάλυψης και της σωστής ανάπτυξή της, υπό το πρίσμα των εξελίξεων της κλιματικής αλλαγής και των ασφαλιστικών τεχνολογιών, που επιδρούν και επηρεάζουν όρους ασφάλισης, τιμολόγησης και καλύψεις. 
 
 
Σε ποιους απευθύνεται
 
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη του Τομέως Ασφάλισης Περιουσίας, αλλά και του ευρύτερου Τομέως Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να επεκτείνουν ή να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους στις Ασφαλίσεις καταστροφικών κινδύνων από φυσικά και καιρικά φαινόμενα.
Επίσης, σε Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Management, Product Development και Product Engineering που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ασφάλισης.
 
Ακόμη, πολύ σημαντικό, σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στη συγκεκριμένη Ασφαλιστική Αγορά, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας.
 
Κόστος Συμμετοχής
 
 • 100€  για τα μέλη του ΕΙΑΣ
 • 130€  για τα μη μέλη του ΕΙΑΣ
 
Για τις Εταιρείες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο,
το κόστος διαμορφώνεται σε 70€ για τις εταιρείες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 100€ για τις εταιρείες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.
 
Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017.
 
Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).
 
 
 
 
 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics