Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων από το ΕΙΑΣ

Tο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών πραγματοποιεί το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων επαγγελματιών της αγοράς, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν Τρίτη και Πέμπτη, 17 και 19 Ιανουαρίου 2023, 16:00 – 19:20 .

Σημειώνεται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς ο Τομέας Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων είναι εξαιρετικά ανερχόμενος και λίαν επίκαιρος, αφού συνδέεται με τις πρόσφατες, τις ήδη εξελισσόμενες, αλλά και τις συντόμως αναμενόμενες νεότερες αλλαγές του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων της χώρας μας, ειδικότερα εκείνων που αφορούν στους συνταξιοδοτικούς του πυλώνες.

Πληροφορίες στο eias.gr

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics