Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Οι τομείς στους οποίους εκτείνονται οι εφαρμογές του συστήματος Ιδιωτικής Ασφάλισης, είναι πολλοί, πολυσχιδείς και εξαιρετικά ενδιαφέροντες. Αφορούν στη ζωή μας, στην υγεία μας, στην περιουσία μας και στο μέλλον μας.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics