Εκπρόσωποι θεσμών, φορέων εκπροσώπησης της αγοράς & των ασφαλιστικών εταιρειών χαιρετίζουν την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων αύριο 18 Μαΐου 2019 γίνεται πραγματικότητα. Τη χαιρετίζουν θεσμικοί φορείς, και κορυφαίοι εκπρόσωποι της ιδιωτικής ασφάλισης, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της ασφαλιστικής αγοράς.

Δηλώσεις για την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης 

  • Υποδιοικητής ΤτΕ κ. Θ. Μητράκος

«Ο ρόλος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ασφαλιστικών υπηρεσιών (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις).  Η πληρότητα και σαφήνεια της παρεχόμενης πληροφόρησης, η κατανόηση των αναγκών των πελατών και η προώθηση των κατάλληλων για αυτούς προϊόντων συμβάλλουν στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της ασφαλιστικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό καθοριστική είναι η εκπαίδευση και διαρκής επανακατάρτιση των στελεχών της αγοράς.»

  • Γενική διευθύντρια ΕΑΕΕ κ. Μαρ. Αντωνάκη

«Μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου για την ΙDD o ρόλος του διαμεσολαβητή αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται ιδίως στον τομέα των ασφαλιστικών προϊόντων επενδυτικού χαρακτήρα. Ο διαμεσολαβητής είναι σήμερα ένας επαγγελματίας με τεχνοκρατικό προφίλ ο οποίος για να ανταποκριθεί με επάρκεια στις αυξανόμενες προσδοκίες των καταναλωτών, στις απαιτήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου καθώς και στον ολοένα πιο σύνθετο χαρακτήρα των σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων θα πρέπει να είναι σε διαρκή εγρήγορση. Κλειδί στη διαδικασία αυτή είναι αναμφίβολα η συνεχής επιμόρφωσή του και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του. Έργο κοπιαστικό και απαιτητικό αλλά αναγκαία συνθήκη για την ατομική του αξιοπιστία αλλά και του κλάδου μας συνολικά. Με τα λόγια αυτά χαιρετίζω την 1η  Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας, μια σημαντική πρωτοβουλία που θα συμβάλλει στην προώθηση του διαλόγου πάνω σε θέματα που απασχολούν τον εγχώριο κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης».

  • Πρόεδρος Επιτροπής Διαμεσολάβησης ΕΑΕΕ & Γενικός Διευθυντής «GROUPAMA Ασφαλιστική» κ. Χρ. Κάτσιος

«Η  1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σηματοδοτεί μία νέα εποχή και εκφράζω την πεποίθηση, ότι θα αποτελέσει πυλώνα συνεργασίας και σημαντικών δράσεων. Αναμφίβολα, ο κλάδος θα ενισχύσει την παρουσία του και θα επωφεληθεί από την ανταλλαγή απόψεων, θέτοντας σε νέα βάση τις εξελίξεις στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.  Οι θέσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, μπορεί να έχουν διαφορετική αφετηρία θα έχουν όμως πλέον ένα κοινό σημείο αναφοράς, την Εθνική Συνδιάσκεψη, η οποία μετά τη φετινή της «πρώτη», θα πρέπει να αποκτήσει τακτική συνέχεια και συνέπεια. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στο διάλογο που αφορά στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση με όλους τους φορείς του κλάδου, σε μια χρονική στιγμή που οι νομικές και θεσμικές εξελίξεις είναι μεγάλες και συνεχείς. Σε αυτό το σημείο, οφείλω να συγχαρώ τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια της Αθήνας, της  Θεσσαλονίκης και του Πειραιά αλλά και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος για την πρωτοβουλία και διοργάνωση και εύχομαι αυτή η Συνδιάσκεψη να δημιουργήσει τις προοπτικές για ένα ακόμη ισχυρότερο μέλλον για τον κλάδο».

  • Πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτου της ΕΑΕΕ & Γενικός Διευθυντής της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ» κ. Δ. Ζορμπάς

«Είναι σημαντική η πρωτοβουλία. Λαμβάνεται σε περίοδο που η ασφαλιστική διαμεσολάβηση καλείται να συντελέσει με διαφορετικό από παρελθόν τρόπο στην εξέλιξη της ιδιωτικής ασφάλισης και την ενημέρωση των πολιτών. Χαιρετίζω τις εργασίες της 1ης  Συνδιάσκεψης και εύχομαι  να συντελέσουν στην πρόοδο του κλάδου και την ακόμη πιο διακριτή, ανάδειξή του στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Εκτιμώ ότι οι Συλλογικές προσπάθειες συμβάλλουν στην πρόοδο των θεσμών και των ιδεών και αποτελούν αρωγό θετικών εξελίξεων».

 

                                                                                     

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics