Έκρηξη παραγωγικότητας την εποχή του κορονοϊού

Του Γιάννη Βερμισσώ

Μια σημαντική και ταυτόχρονα εντυπωσιακή διαπίστωση, η οποία οφείλει να προβληματίσει και πιθανόν να ανοίξει νέους δρόμους, προκύπτει από την καταγραφή της παραγωγικότητας, αλλά και των πωλήσεων στο διάστημα, από την εκκίνηση της «καραντίνας» έως και σήμερα.

Αρμόδιοι των εταιρειών καθώς και ειδικοί σύμβουλοι μιλούν για εντυπωσιακές εξελίξεις στους δύο αυτούς τομείς.

Και ποιό είναι το διαφορετικό από πριν στοιχείο;  Η εξ αποστάσεως εργασία και η ηλεκτρονικές υπηρεσίες (πωλήσεις).

Δημοσίως, επιχειρήσεις κατέγραψαν την μη αναμενόμενη απόδοση στην παραγωγικότητα που καταγράφηκε,  την περίοδο αυτή που οι εργαζόμενοί τους δούλευαν από μακριά. Το ίδιο αξιόλογη ήταν και η κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων σε κάποιες επιχειρήσει που εργάστηκαν μέσω «ηλεκτρονικών παραγγελιών».

Και τα αποτελέσματα εταιρειών –και ασφαλιστικών- είναι εξίσου αποδεικτικά του γεγονότος ότι η εργασία απόκτησε μια νέα υπόσταση.

Οι έλληνες απέδειξαν ότι μπορούν να περιορίσουν τις μετακινήσεις –συμμορφώθηκαν- ότι μπορούν να προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους ακόμη καλύτερα και από μακριά, και οι επιχειρήσεις να μην βιώσουν κάμψη στα έσοδα. Βέβαια αυτό μπορεί να μην αφορά όλες τις επιχειρήσεις, όμως εκείνες για τις οποίες  αφορά είναι μια νέα κατάκτηση. Προσφάτως και εκπρόσωπος ασφαλιστικής και σημαντικό πρόσωπο της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης απάντησε σε ερώτηση του insuranceeea και επισήμανε την νέα κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε και δοκιμάστηκε με την  εξ΄ αποστάσεως εργασία.

Δε θα πρέπει να παραβλεφθεί αλλά αντίθετα να αξιοποιηθεί σε μια νέα συνολική ευρύτερη προσέγγιση για το μέλλον της αγοράς, των επιχειρήσεων, των εργαζόμενων, και της ζωής..

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics