Εξαιρέθηκαν 820 εκατομμύρια ευρώ από το capital control

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τις εξαιρέσεις από τους περιορισμούς διακίνησης κεφαλαίων (capital controls)

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τις εξαιρέσεις από τους περιορισμούς διακίνησης κεφαλαίων (capital controls)

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε την Πέμπτη, 16 τρέχοντος, παρέχονται πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εξαιρέσεις από τους περιορισμούς διακίνησης κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 65/28.6.2015 καθορίστηκε η σύσταση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η οποία ξεκίνησε να δέχεται αιτήματα από τα πιστωτικά ιδρύματα το μεσημέρι της Δευτέρας 29.6.2015. Στο διάστημα της λειτουργίας της έως και την Δευτέρα 13.7.2015, η Επιτροπή πραγματοποίησε 11 συνεδριάσεις και δέχθηκε 3.243 αιτήματα (κάποια από αυτά έχουν αποσταλεί περισσότερες από 2 φορές).

Έτυχαν επεξεργασίας 2.639 αιτήματα, εκ των οποίων 909 ή 34,4% εγκρίθηκαν, ενώ 58 ή 2,2% απορρίφθηκαν. Εκδόθηκαν συνολικά 587 αποφάσεις (στην πλειοψηφία τους κάλυπταν περισσότερα του ενός αιτήματα), 166 ή 6,3% τέθηκαν στο αρχείο, 52 ή 2,0% απαντήθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 79 ή 3,0% διαβιβάστηκαν σε άλλο φορέα και 103 ή 3,9% έχουν κρατηθεί για περαιτέρω επεξεργασία, κυρίως λόγω έλλειψης υποστηρικτικών στοιχείων ή λόγω σχεδιασμού για οριζόντια συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων. Περαιτέρω, 168 εισερχόμενα ή 6,4% αφορούσαν παροχή διευκρινίσεων άλλων στοιχείων από τις τράπεζες προς την Επιτροπή.

Οι συνολικές εκροές ρευστότητας που προκλήθηκαν στο τραπεζικό σύστημα σαν συνέπεια των αποφάσεων της Επιτροπής, ανέρχονται σε 819,9 εκατ. Ευρώ με την προϋπόθεση βεβαίως ότι υλοποιήθηκαν όλες οι εγκριθείσες συναλλαγές. Ποσό 22,9 εκατ. ευρώ αφορά νοσήλια, φάρμακα και ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Ποσό 59,8 εκατ. ευρώ αφορά τρόφιμα, πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας τροφίμων, καθώς και ζωοτροφές. Ποσό 195,8 εκατ. ευρώ αφορά εισαγωγή πετρελαιοειδών και ενέργειας, καθώς και λοιπών ενεργειακών προϊόντων.

Τέλος, ποσό 291,9 εκατ. Ευρώ αφορά λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες για τη διασφάλιση του Δημόσιου συμφέροντος, ενδεικτικά: πληρωμές διδάκτρων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα εξωτερικού, δαπάνες Εθνικής άμυνας, ναυτιλιακές δαπάνες, δαπάνες αεροπορικών εταιρειών, δαπάνες άγονων γραμμών και προϋποθέσεις χρήσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους. Η Επιτροπή συνεχίζει το έργο της μετά την μεταφορά της από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Υπουργείο Οικονομικών επίσης ανακοίνωσε ότι, με Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται έως και 19 Ιουλίου 2015 η διάρκεια της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία και παρατάθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα αναμένεται να ανοίξουν υποκαταστήματα των τραπεζών, παραμένει ωστόσο να διευκρινιστεί αν θα ανοίξουν όλα τα υποκαταστήματα ή μόνο αυτά που λειτουργούσαν μέχρι και σήμερα, με πλήρεις όμως τραπεζικές εργασίες. Παράλληλα, παραμένει και το όριο ανάληψης των 60 ευρώ την ημέρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πολίτες θα μπορούν, αντί να παίρνουν καθημερινά 60 ευρώ, να λαμβάνουν σωρευτικά τα ποσά 3ημέρου που δικαιούνται, προκειμένου να μη δημιουργούνται ουρές στα καταστήματα ή στα ΑΤΜ.

Δυστυχώς και εκτός απροόπτου, αυτή θα είναι η διαδικασία που θα συνεχιστεί, μέχρι την χαλάρωση των capital controls και χωρίς καμία ενημέρωση για το όριο των αναλήψεων από εταιρικούς λογαριασμούς.
Παράλληλα, σας γνωστοποιούμε ότι η ΕΣΕΕ διαμαρτυρήθηκε έντονα στο Υπουργείο Οικονομικών για την αναπροσαρμογή των νέων συντελεστών ΦΠΑ στα διάφορα προϊόντα που πραγματοποιείται με πολλά εμπόδια και υπό ασφυκτική πίεση, τόσο χρονικά, όσο και πρακτικά. Η διαδικασία μηχανογραφικής αναπροσαρμογής σε περίπου 50.000 κωδικούς τροφίμων και προϊόντων απαιτεί τουλάχιστον μια εβδομάδα και επιβάλλεται να γίνει σε ένα Σαββατοκύριακο και να ξεκινήσει η εφαρμογή την Δευτέρα 20/7/2015.

Σύμφωνα μάλιστα με τη νομοθετική διάταξη η ενσωμάτωση των νέων συντελεστών ΦΠΑ στο υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου TARIC για τον τελωνισμό εμπορευμάτων ισχύουν από 16/7/2015 και ως εκ τούτου όπου έχει γίνει η διαδικασία θα διενεργείται νέος υπολογισμός και θα γίνεται συμπληρωματική χρέωση.
Για οτιδήποτε νεώτερο, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics