Έκθεση του ΔΝΤ ενόψει εξελίξεων Brexit

Έκθεση εξέδωσε το ΔΝΤ, η οποία καταγράφει ζημιά από τη στιγμή του δημοψηφίσματος για το Brexit, υπογραμμίζοντας την αύξηση του πληθωρισμού, τη μείωση της κατανάλωσης και την κατάσταση στις επιχειρηματικές επενδύσεις.

Έκθεση εξέδωσε το ΔΝΤ, η οποία καταγράφει ζημιά από τη στιγμή του δημοψηφίσματος για το Brexit, υπογραμμίζοντας την αύξηση του πληθωρισμού, τη μείωση της κατανάλωσης και την κατάσταση στις επιχειρηματικές επενδύσεις. Επιπλέον, το ΔΝΤ τονίζει πώς το no deal Brexit, θα επηρεάσει την ανάπτυξη της χώρας μακροπρόθεσμα, επιφέροντας τα περισσότερα πλήγματα – σε σχέση με κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα – στην Ιρλανδία.

Ενώ σε περίπτωση που οι μελλοντικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ε.Ε και Ηνωμένου Βασιλείου διέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), οι μακροπρόθεσμες απώλειες θα ήταν τεράστιες

Τέλος, το ΔΝΤ αναφέρει τη μείωση των δημοσιονομικών της χώρας στον Τομέα της Υγείας και σε άλλους σημαντικούς τομείς. 

 

 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics