ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.: Η οργάνωση & η ανάπτυξη του 2ου πυλώνα ασφάλισης στην Ελλάδα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) εξέδωσε εγχειρίδιο με τίτλο: «Επαγγελματικά Ταμεία στην Ελλάδα: Αποτιμήσεις και Προοπτικές – Εγχειρίδιο θέσεων ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. για την οργάνωση και ανάπτυξη του 2ου πυλώνα ασφάλισης στην Ελλάδα».

 Το εν λόγω εκδοτικό εγχείρημα αποτελεί μία πρωτοβουλία των μελών της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. που αποκλειστικό σκοπό της έχει την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για τα θέματα της επαγγελματικής ασφάλισης και επιπλέον την έγγραφη αποτύπωση των θέσεων και προτάσεων της Ένωσης για το παρόν και το μέλλον των επαγγελματικών ταμείων στην χώρα μας.

 Στόχος είναι οι προτάσεις αυτές να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας και να προσδίδουν στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης την προοπτική μιας βιώσιμης και διατηρήσιμης ανάπτυξης, αξιοποιώντας παράλληλα την 17ετή εμπειρία των μελών της Ένωσης από τη λειτουργία των επαγγελματικών τους ταμείων στη χώρα μας.

 Το χρονικό σημείο της έκδοσης κρίνεται ως το πλέον κατάλληλο ενόψει των πυκνών εξελίξεων που αναμένεται να λάβουν χώρα στον 2ο ασφαλιστικό πυλώνα το αμέσως προσεχές διάστημα, δεδομένων: α) της επικείμενης ενσωμάτωσης της 2ης κοινοτικής οδηγίας για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των επαγγελματικών ταμείων στο εθνικό δίκαιο και β) των ασφαλιστικών παρεμβάσεων που θα δρομολογηθούν από τη νέα Κυβέρνηση.

Ακολουθεί το σχετικό εγχειρίδιο:

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics