ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (E.I.A.Σ)


Λ. Συγγρού 106 - 11741 Αθήνα
Τηλ: 210 92.19.660, 210 92.19.684
Fax:210 92.19.917
E-mail: [email protected]
Web: www.eias.gr


Λ. Συγγρού 106 – 11741 Αθήνα
Τηλ: 210 92.19.660, 210 92.19.684
Fax:210 92.19.917
E-mail: [email protected]
Web: www.eias.gr

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics