Εμπόδια & νέα αντίληψη για την ανάπτυξη των ασφαλιστικών πωλήσεων

Του Γιάννη Βερμισσώ

Συχνά, το «οικονομικό» θέμα, αυτό δηλαδή που εστιάζει στο κόστος των συμβολαίων προβάλλεται από τους πολίτες και καταγράφεται από τους ασφαλιστές, ως βασικό εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Όμως τελικά είναι αυτός λόγος – ή ο μόνος λόγος – της μη προσδοκώμενης ανάπτυξης δηλαδή αυτής που θεωρητικά εκτιμάται ότι θα πρέπει να υπάρχει στην αγορά; Μήπως είναι και άλλες αιτίες που εμποδίζουν την εξέλιξη της ιδιωτικής ασφάλισης – και των προγραμμάτων- οι οποίες θα πρέπει να ξεπεραστούν και σχετίζονται με βαθύτερες από το «οικονομικό» αιτίες;

Για παράδειγμα μήπως η διάρθρωση της επιχειρηματικότητας, οι δομές της οικονομίας δεν επιτρέπουν μια καλύτερη εξέλιξη της αγοράς και την περιορίζουν στις πολύ μεγάλες πόλεις;

Άραγε πώς μπορούν να πουληθούν προγράμματα Υγείας στις διάφορες περιοχές της χώρας, όταν δεν υπάρχουν ιδιωτικά κέντρα Υγείας. Η απουσία τέτοιων υποδομών μήπως απομακρύνει την όποια σκέψη των εκεί πολιτών. Μήπως οι ασφαλιστές αδυνατούν και να το προτείνουν μήπως εισπράττουν άρνηση να ενημερώσουν;  Αντίθετα, στις μεγάλες πόλεις υπάρχει συνωστισμός ιδιωτικών κέντρων. Επίσης ίσως και τα προγράμματα Υγείας των εταιρειών να πρέπει να κατηγοριοποιηθούν περισσότερο και να συνδεθούν με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Όπως δηλαδή παραμετροποιήθηκε το αυτοκίνητο να συμβεί το ίδιο και στην Υγεία, και στην ασφάλιση της επιχειρηματικότητας και στην ασφάλιση φυσικών καταστροφών.

Πως θα πουλούσε ένας ασφαλιστής Υγεία σε μια περιοχή που θα άνοιγε ένα μεγάλο ιδιωτικό θεραπευτήριο που θα εξυπηρετούσε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή και θα έδινε παροχές. Σίγουρα θα δημιουργούσε και αντίστοιχη κουλτούρα και θα καλλιεργούσε «συνείδηση». Συνεπώς χρειάζονται και άλλα… όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει μέσα από τη στήλη για να αναπτυχθεί η ιδιωτική ασφάλιση.

Κάποιοι, ειδικοί, το αναφέρουν σε δημόσιες τοποθετήσεις τους ότι, μπορεί το «οικονομικό» να προβάλλεται ως ανασταλτικός λόγος, όμως, τονίζουν οι ίδιοι,  δεν είναι τόσο βάσιμος και ουσιαστικός οπότε και θα μπορούσε να ξεπεραστεί εάν προβληθούν με τον σωστό τρόπο τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης.

Άρα η ανάπτυξη θα έλθει μέσα από νέες ιδέες και σε νέες περιοχές πέραν των αστικών κέντρων.

Χρειάζεται καλλιέργεια…

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics