Ένα βήμα για την ασφαλιστική συνείδηση

Του Γιάννη Βερμισσώ


Στην κορυφή του ενδιαφέροντος για την ιδιωτική ασφάλιση παραμένει , η αναζήτηση μεθόδων που θα ενισχύσουν την ασφαλιστική συνείδηση. Οι προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται να απέδωσαν όσο θα ήθελε η αγορά. Η ασφαλιστική συνείδηση παραμένει χαμηλά. Και αυτό φαίνεται στην παραγωγή που η ισχνή της άνοδος δεν κρίνεται ως δείγμα ανόδου της συνειδητοποίησης των πολιτών για την ιδιωτική ασφάλιση.

Όμως η αγορά επιμένει. Και ολοένα πιο συχνά αναφέρεται στην πραγματική ανάγκη να ενισχυθεί η ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα.

Δε γίνεται με ιδιοτέλεια. Υπάρχει ένα δίκιο. Η μεγαλύτερη προστασία, η μέριμνα για κάποια πράγματα και κυρίως η διασφάλιση αυτών που υπάρχουν είναι ικανά κίνητρα για να αγοράσει κάποιος ένα συμβόλαιο. Ξανα-ακούστηκε προσφάτως σε μια μεγάλη συγκέντρωση του κλάδου ότι η ασφάλεια είναι για αυτούς που δεν μπορούν. Που δεν έχουν. Που δε μπορούν να ξεπεράσουν τα δύσκολα ένα αυτά προκύψουν.

Και εδώ πρέπει να δοθεί βάρος. Αυτό χρειάζεται να επικοινωνηθεί. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι για το πλήθος. Η αναγκαία προστασία του πλήθους με ατομική όμως πρωτοβουλία του καθενός. Να καλλιεργηθεί η ατομική ευθύνη του κάθε πολίτη για το μέλλον του. Να γίνει δηλαδή, εθελοντική μετατόπιση των πολιτών προς τον κλάδο. Να νιώσουν πιο «φιλικά» και να προσεγγίσουν.

Να γίνει το πρώτο βήμα… 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics