Ενδιαφέρον για ασφαλίσεις υγείας

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών να αποκτήσουν ασφαλιστικό πρόγραμμα υγεία αποτυπώνεται σε έρευνα της Ipsos.  Σε αυτή το 12% των ερωτηθέντων δηλώνει την πρόθεσή του μέσα στο επόμενο εξάμηνο να αποκτήσει ένα ασφαλιστήριο πρόγραμμα υγείας ενώ το 32% έχει ασφάλιση υγείας. Η προοπτική αυτή δίνει βάση για περαιτέρω δυνητικές ασφαλιστικές εργασίες κάτι που θα πρέπει να καλλιεργηθεί με ανάλογες δράσεις πιθανόν και κίνητρα.

Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι και αυτό που δείχνει ότι το 42% των συμμετεχόντων σε αυτή εξέφρασαν ενδιαφέρον για παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών και αγορά ασφαλιστικών προϊόντων on line αντί της προσωπικής επαφής, ενώ  το  27% δηλώνει ότι δεν είναι βέβαιοι για τον τρόπο που θέλουν να ακολουθήσουν.

Η έρευνα η οποία έγινε τον Μάιο σε δείγμα 803 ερωτηθέντων κατέγραψε επίσης πώς το 20% έχει ασφάλιση ζωής και το 8% έχει ασφάλιση κατοικίας, το 11% συνταξιοδοτικά προγράμματα, το 8% επενδυτικά προγράμματα και το 3% ασφάλιση επιχειρήσεων.

Επίσης το 8% δήλωσε πρόθεση να αποκτήσει ασφάλεια ζωής, το 7% να ασφαλίσει το σπίτι του, το 7% να κάνει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, το 5% να κάνει επενδυτικό και το 1% να ασφαλίσει την επιχείρησή του.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την Synergon Partners, αφορούσε τις στάσεις και συμπεριφορές πολιτών και καταναλωτών μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας και παρουσιάστηκε σε panel στο οποίο τοποθετήθηκε και ο κ. Νίκος Δελένδας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Εκπαίδευσης της Eurolife FFH.

Όπως είπε είμαστε στο μεταίχμιο που θα δούμε την προσέγγιση που θα υπάρξει. Σε γενικό πλαίσιο η αγορά έχει επανέλθει στο 80-85% των εργασιών της προ της πανδημίας και “εντοπίζουμε κυρίως δύο τάσεις μέσα από τα ασφαλιστικά δίκτυα – τράπεζες και διαμεσολαβητές-, πρώτον ότι προσεγγίζονται πιο στοχευμένα πελάτες και δεύτερον υπάρχει μεγαλύτερη επικοινωνία με το υφιστάμενο πελατολόγιο για cross-selling και upselling”.

Σε σχέση με τα κανάλια πώλησης εξήγησε ότι τόσο για την αγορά όσο για το aftersales service, υπάρχει η ανάγκη για ψηφιακά μέσα αλλά και για συμβουλή σε πιο σύνθετα και περίπλοκα προϊόντα. «Σε προϊόντα πιο απλά όπως η ασφάλιση αυτοκινήτου και κατοικίας οι απευθείας πωλήσεις θα αυξάνουν το μερίδιο αγοράς από την άλλη πλευρά σε μία ασφάλιση υγείας χρειάζεται ο συνδυασμό του digital και της ανθρώπινης επαφής με έναν επαγγελματία. Η κάθε επιχείρηση καλείται να τηρήσει ισορροπία ανάμεσα στα προϊόντα, στο διαμορφούμενο προφίλ των πελατών και το κανάλι που θα εστιάσει».

 

 

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics