Ενημέρωση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για υποβολή Ανανέωσης Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης μέσω του e-Επιμελητήριο

Ηλεκτρονική αίτηση ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Πρόκειται για μία ακόμη παροχή προς τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που προσφέρει το ΕΕΑ δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επαγγελματία να ζητήσει ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ την ανανέωση του Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης.

Ειδικότερα μέσω των υπηρεσιών του «e-Επιμελητήριο» μπορείτε να αιτηθείτε την ανανέωση συμβολαίου αστικής ευθύνης, εφόσον έχετε εξοφλήσει τυχόν οφειλές συνδρομών και διαθέτετε σαρωτή (scanner) ή εφαρμογή μετατροπής εγγράφων από την κάμερα του έξυπνου κινητού σας (smartphone), προκειμένου να μεταφορτώσετε τα απαιτούμενα έγγραφα (συμβόλαιο αστικής ευθύνης και απόδειξη εξόφλησης) σε μορφή αρχείου pdf .

Εάν δεν έχετε ακόμη εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του επιμελητηρίου, πατήστε εδώ για να εγγραφείτε. Η αίτηση ενεργοποιείται, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, από την καρτέλα: Αιτήσεις <Νέα Αίτηση < Έναρξη Διαδικασίας < Αίτηση ανανέωσης συμβολαίου ασφαλιστή. Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες πατώντας εδώ.

 Οδηγίες Ηλεκτρονικής Αίτησης Ανανέωσης Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης 

(Εικόνα 1)

 

(Εικόνα 2)

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics