Ενημέρωση σε 10 άξονες της 1ης Εθνικής Συνδιάσκεψης για τα βασικά θέματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Εκτενή ενημέρωση προς όσους συμμετείχαν στην 1η Εθνική Συνδιάσκεψη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης πραγματοποίησε με επιστολή του ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ε.Α ., πρόεδρος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης και συντονιστής της πρωτοβουλίας (1η ΕΣΑΔ)κ. Δ. Γαβαλάκης.

Στην επιστολή καταγράφονται όλα τα βασικά θέματα που «έτρεξαν» πρόσφατα, οι ενέργειες που έγιναν στο πλαίσιο των έκτακτων συνθηκών λόγω κορονοϊού, διάφορα θεσμικής φύσεως ζητήματα, και οι  υπό εξέλιξη δράσεις για τον κλάδο.

Επίσης αναδεικνύεται και η επιτυχία καθώς και η πρόοδος που επέρχεται από την συλλογικότητα των ενεργειών του κλάδου και την συσπείρωση των Σωματείων σε συνεργασία με τον Επιμελητηριακό θεσμό.

Κατηγοριοποιώντας σε 10  άξονες τα κυρίαρχα για τον κλάδο θέματα ο κ. Γαβαλάκης τα συνόψισε ως εξής:

  1. Επαναπιστοποιήσεις

Το τελευταίο τετράμηνο του έτους διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δεν είχαν συγκεντρώσει τις απαιτούμενες ώρες επαναπιστοποίησης. Στο ΕΕΑ οργανώθηκαν με τη συνδρομή ασφαλιστικών εταιριών σχετικά σεμινάρια. Υπήρξαν περίπου 400 συμμετοχές επαγγελματιών -συναδέλφων που κάλυψαν τις ώρες που είχαν ανάγκη.  Ανάλογες κινήσεις έγιναν και από άλλα Επιμελητήρια, όπως της Θεσσαλονίκης. Με πολλούς συναδέλφους υπήρξε συχνή επικοινωνία το συγκεκριμένο διάστημα για τον συντονισμό των πρωτοβουλιών.

Αρχές Ιανουαρίου επαναδιαπιστώθηκε ότι, πανελλαδικά, υπήρχαν, ακόμα, πολλοί συνάδελφοι (αρχική εκτίμηση πάνω από 1.000) οι οποίοι είχαν ακόμα υπόλοιπα ωρών, και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό από 2- 10 ωρών με κίνδυνο οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες να έχαναν την άδεια τους.

Τέλος Ιανουαρίου σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Ε.Ε.Α. οι πρόεδροι των πανελλαδικών σωματείων υποστήριξαν επίσης την αναγκαιότητα να διεκδικήσουμε τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Στις 27/1 θέσαμε στον Υπ. κ. Σταϊκούρα το θέμα, στην επίσκεψή του στο ΔΣ του Ε.Ε.Α. και τον Φεβρουάριο αποστείλαμε σχετικό εμπεριστατωμένο αίτημα στον αρμόδιο Υφ. Οικονομικών κ. Ζαββό ώστε το 1ο  τρίμηνο του 2020, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ωρών της απαίτησης έως 31/12/2019. Στις αρχές Μαρτίου στείλαμε εκ νέου επιστολή ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με το προτεινόμενο κείμενο της τροπολογίας το οποίο συντάξαμε στο ΕΕΑ (με τη βοήθεια της νομικής υπηρεσίας).

Φυσικά σε όλο αυτό το διάστημα υπήρχε συχνή επικοινωνία με τους περισσότερους από εσάς και τον Μάρτιο συντάχθηκαν επιστολές από Επιμελητήρια και από Σωματεία διαμεσολάβησης με στόχο την άσκηση επιπλέον πίεσης. Στις 20/3 επαναλάβαμε γραπτώς το αίτημα μας ζητώντας πλέον – λόγω συγκυριών- να τεθεί περιθώριο έως τον Ιούνιο.  Στο μεταξύ στις 11/3, το Ε.Ε.Α., προχώρησε σε συμφωνία με το ΕΙΑΣ- το οποίο διαθέτει προγράμματα έως 45 ωρών με e-learning – με μεγάλη έκπτωση στην τιμή των 10 ευρώ, τα οποία είναι στη διάθεση όλων των συναδέλφων όλης της χώρας. Στο eias.gr είναι διαθέσιμες όλες οι αναγκαίες οδηγίες. Η αξία της πρωτοβουλίας αναδεικνύεται από το γεγονός ότι έως σήμερα έχουν δηλώσει συμμετοχή 500 άτομα πανελλαδικά με την βοήθεια όλων σας

Όπως γνωρίζετε στην πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που κατατέθηκε στις 30/3 έγινε αποδεκτό το αίτημα μας και μάλιστα έως 30/6 λόγω της υγειονομικής κρίσης. Σας παραθέτω το συγκεκριμένο κείμενο :

«Παράταση προθεσμιών ειδικού Μητρώου ν. 4583/2018

Οι προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών προς διατήρηση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4583/2018 (Α ́ 212) των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, παρατείνονται για το έτος 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020. Κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4583/2018, ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών βεβαιώσεων παρακολούθησης εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, η ετήσια επαγγελματική εκπαίδευση του άρθρου 20 του ιδίου νόμου μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι προθεσμίες του παρόντος μπορεί να παρατείνονται, εφόσον παραμένουν σε ισχύ κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.»

  1. Θέματα λόγω COVID-19

Α Ένταξη στα μέτρα στήριξης του κλάδου

Την Τετάρτη (18/3), μετά την ανακοίνωση της 2ης δέσμης μέτρων της κυβέρνησης, και πριν την ανακοίνωση της 1ης λίστας των ΚΑΔ των επαγγελμάτων που θεωρούσε η κυβέρνηση ότι πλήττονται, ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α. σε επικοινωνίες με τους υπουργούς  κ.κ Γεωργιάδη και Σταϊκούρα, έθεσε το αίτημα για τον κλάδο. Μάλιστα ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι μελετά τη συγκεκριμένη πρόταση για τον κλάδο. Την Παρασκευή 20/3 ανακοινώθηκε η 1η λίστα η οποία περιείχε ΚΑΔ επιχειρήσεων οι οποίες ήταν άμεσα συνδεδεμένες με τις τους κλάδους των οποίων είχε απαγορευτεί η λειτουργία τους. Διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρχε ο ΚΑΔ ζητήσαμε – μέσω συνεχόμενης επικοινωνίας του προέδρου του Ε.Ε.Α. με τους αρμόδιους υπουργούς – άμεσα την αιτιολόγηση της απόρριψης του αιτήματος. Μας ενημέρωσε ότι η αιτία ήταν, ότι τα στοιχεία που διαθέτουν έδειχναν ότι δεν υπάρχει κάμψη στο τζίρο ασφαλίστρων η οποία να δικαιολογεί την ένταξή μας. Την Κυριακή 22/3 συντάχθηκε επιστολή από το Ε.Ε.Α. με αναλυτικά επιχειρήματα που αποδείκνυαν ότι η παραγωγή ασφαλίστρων δεν αποδεικνύει την πορεία των εσόδων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η οποία αποστάλθηκε την Δευτέρα 23/3.

Ταυτόχρονα είχαν ενεργοποιηθεί τα σωματεία διαμεσολάβησης αλλά και επιμελητήρια τα οποία με ανακοινώσεις τους και επιστολές προς τα υπουργεία συνεπικουρούσαν των προφορικών πιέσεων. Την Τρίτη 24 Μαρτίου επικαιροποιήθηκε η λίστα των ΚΑΔ για τα μέτρα του Μαρτίου, χωρίς τον κλάδο μας ,οπότε αποφασίστηκε η πίεση να γίνει εκτός των άλλων και μέσω τηλεοπτικών εκπομπών. Την Τετάρτη 25/3 ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α .Γ. Χατζηθεοδοσίου σε τηλεοπτική εκπομπή στο Open έκανε κρητική στην κυβέρνηση επικαλούμενος το δίκαιο αίτημα κάποιων κλάδων και φυσικά του δικού μας. Αμέσως μετά υπήρξε επικοινωνία του  κ. Σταϊκούρα με τον πρόεδρο του Ε.Ε.Α. στην οποία με γραπτό μήνυμα δεσμεύτηκε για την ένταξη του κλάδου στα μέτρα του Απριλίου. Ακολούθησε άμεσα ενημέρωση (25/3) μέσω του insurance-eea της δέσμευσης του υπουργού για ενημέρωση του κλάδου, των σωματείων και των επιμελητηρίων. Από την Πέμπτη 26/3 έως την Δευτέρα 30/3 συνεχίστηκαν οι επικοινωνίες ώστε η ένταξη να ήταν στο πλαίσιο στο οποίο θα υπήρχε οπωσδήποτε η βοήθεια των 800 ευρώ και όχι μόνο. Τελικά οι προσπάθειες απέδωσαν με την ανακοίνωση της ένταξης του κλάδου μας στο 2ο πλαίσιο στήριξης – ακριβώς το επόμενο από αυτόν που αφορά τις επιχειρήσεις που έκλεισαν υποχρεωτικά και τις άμεσα εμπλεκόμενες με αυτές. Οι προσπάθειες του Ε.Ε.Α .συνεχίζονται τόσο με ανακοινώσεις (Δελτία Τύπου) όσο και με τηλεοπτικές εμφανίσεις ώστε να επεκταθούν τα μέτρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ζητούμε η πρόβλεψη για μείωση ενοικίου να επεκταθεί οριζόντια σε όλες τις επιχειρήσεις.

Β Για ενημέρωση των συναδέλφων μας για τα μέτρα:  Aναρτήθηκε στο insurance-eea συνοπτικό σημείωμα του Παναγιώτη Παντελή για τα μέτρα που προβλέπονται για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση με τίτλο:  Χρηστικές οδηγίες για τα (6+1) μέτρα στήριξης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης – EEA Insurance https://www.insurance-eea.gr/arthra-insurance/christikes-odigies-gia-ta-61-metra-stirixis-tis-asfalistikis-diamesolavisis/

Στο eea.gr υπάρχει επίσης δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στα mail που αναφέρονται. Η σελίδα συνεχώς ανανεώνετε. Επίσης υπάρχουν μαγνητοσκοπημένες απαντήσεις των ειδικών. https://www.eea.gr/epikairotita-eea/nea-drasi-tou-epangelmatikou-epimelitiriou-athinon-i-idiki-tou-e-e-a-apantoun-stis-erotisis-sas/

  1. Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για ανανέωση άδειας στα Επιμελητήρια

Με την έναρξη της υγειονομικής κρίσης το Ε.Ε.Α. αλλά και πολλά Επιμελητήρια ανακοίνωσαν την πρόθεση τους να δώσουν παράταση για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση της άδειας  των συναδέλφων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.  Άλλωστε γι αυτό το σκοπό υπήρχε συχνή επικοινωνία μεταξύ μας. Στο ίδιο πλαίσιο ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α. απηύθυνε επιστολή σε όλους τους προέδρους των επιμελητηρίων. Έχοντας δεδομένο ότι η ανανέωση αδειών απαιτεί εκτός των άλλων την προσκόμιση εγγράφων τα οποία δίδονται από τα δικαστήρια – τα οποία ήταν κλειστά με απόφαση της κυβέρνησης απευθυνθήκαμε στο αρμόδιο υπουργείο στις 20/3 με το αίτημα της παράτασης ώστε να υπάρχει και η νομική κάλυψη των Επιμελητηρίων. Στην ίδια κατεύθυνση και τα σωματεία της διαμεσολάβησης , όπως η ΠΟΑΔ και ο ΠΣΣΑΣ, απηύθυναν στο υπουργείο το ίδιο αίτημα για λογαριασμό των Σωματείων. Όπως είναι γνωστό με την προαναφερόμενη ΠΝΠ δόθηκε τελικά και τυπικά η παράταση έως 30/6.

  1. Ψηφιοποίηση διαδικασιών

Το Ε.Ε.Α. σχεδίασε με την εταιρία SGA – Αβραμίδη, η οποία συμβάλλεται για μηχανογραφικές εφαρμογές με πολλά από τα Επιμελητήρια της χώρας, πρόγραμμα ηλεκτρονικής υποβολής των πιστοποιητικών επαναπιστοποίησης. Η πρωτοβουλία κρίθηκε αναγκαία λόγω του όγκου των πιστοποιητικών που πρέπει να υποβληθούν. Τη συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να την αποκτήσει όποιο Επιμελητήριο κρίνει ότι θα του ήταν χρήσιμο. Επίσης, στο Ε.Ε.Α., τόσο η ανανέωση άδειας όσο και η υποβολή της ανανέωσης του συμβολαίου ΑΕ γίνεται ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που κάποιο επιμελητήριο επιθυμεί να εφαρμόσει ανάλογη διαδικασία η μηχανογράφηση του ΕΕΑ είναι στη διάθεση του για παροχή τεχνογνωσίας.

  1. Παροχή συνδρομής του Ε.Ε.Α. στις διοικητικές υπηρεσίες άλλων Επιμελητηρίων

Από την εφαρμογή του ν.4583 και έως σήμερα έχει δημιουργηθεί μηχανισμός υποβολής ερωτημάτων άλλων Επιμελητηρίων, μέσω της ΚΕΕΕ, τα οποία απαντώνται από τη νομική υπηρεσία του Ε.Ε.Α. Το τελευταίο εξάμηνο τα ερωτήματα ξεπέρασαν τα 50. Ταυτόχρονα σε συνεργασία με πολλούς από σας έχω επικοινωνήσει με διοικητικούς υπαλλήλους Επιμελητηρίων αναζητώντας νομικές και διαδικαστικές λύσεις για μέλη τους.

  1. Φοροαπαλλαγές ασφαλίστρων και φορολόγηση του κλάδου μας

Στις τελευταίες συναντήσεις αντιπροσωπείας  του Ε.Ε.Α. στον Υφ. Οικονομικών κ. Βεζυρόπουλο ( αρχές του έτους) όπως και στην επίσκεψη του  Υπ. κ. Σταϊκούρα στο ΔΣ του Ε.Ε.Α ., αλλά και με επιστολή τον Φεβρουάριο του 2020 τέθηκε εκ νέου το θέμα της φοροαπαλλαγών ασφαλίστρων Ζωής αλλά και Περιουσίας – όπως είχε αποφασισθεί από την Εθνική Συνδιάσκεψη τον Μάιο του 2019, απαιτώντας από την κυβέρνηση την υλοποίηση της προεκλογικής της δέσμευσης.

Στην ετήσια εκδήλωση της ΕΑΕΕ από βήματος ο Υπ. Ανάπτυξης κ Γεωργιάδης δήλωσε ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να νομοθετήσει καταρχάς τη φοροαπαλλαγή στον κλάδο περιουσίας. Υπενθυμίζω ότι στο κείμενο συμπερασμάτων της Εθνικής Συνδιάσκεψης τέθηκε για 1η φορά το αίτημα για φοροαπαλλαγή στον συγκεκριμένο κλάδο. Λόγω εντοπιότητας αντίστοιχες ενέργειες προς τον Υφ.  κ. Βεζυρόπουλο έχει κάνει και το Επιμελητήριο Ημαθίας και συγκεκριμένα ο συνάδελφός μας Γενικός  Γραμματέας του Επιμελητηρίου κ. Σισμανίδης Κώστας. Ταυτόχρονα έχει τεθεί η ιδιαιτερότητα του κλάδου μας – δήλωση του 100 % των εισοδημάτων – και κατά συνέπεια η υπέρμετρη φορολόγηση μας. Τέλος προωθήσαμε εμπεριστατωμένη μελέτη για την δυνατότητα οικονομικών συναλλαγών μεσιτών και πρακτόρων χωρίς επιβολή ΦΠΑ, αλλά και την υποστήριξη του αιτήματος , το οποίο αποτέλεσε ιδέα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για επέκταση, και για τον κλάδο μας, της εγκυκλίου Ε 2087/2019, η οποία αφορά τη δυνατότητα των πρακτόρων ΟΠΑΠ να μειώνουν τα έσοδα τους με συγκεκριμένο ποσοστό το οποίο αποτυπώνει ποσό επισφαλών απαιτήσεων από τους πελάτες τους.

  1. Ασφαλιστικές εισφορές

Ένα μήνα πριν την κατάθεση του νέου ασφαλιστικού νόμου αντιπροσωπεία του ΕΑ συνάντησε τον Υπ. Εργασίας κ Ι. Βρούτση υποβάλλοντας υπόμνημα με τις πάγιες απαιτήσεις του κλάδου μας για αποδέσμευση των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα – όπως άλλωστε ήταν και η προεκλογικά δέσμευση της κυβέρνησης, όπως και για την ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των νέων ασφαλισμένων. Πεποίθηση όλου του κλάδου μας είναι ότι ο νέος ασφαλιστικός νόμος δικαιώνει τα αιτήματα των Σωματείων του κλάδου, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την εποχή των αντιδράσεων μας λόγω του νόμου Κατρούγκαλου

  1. Διεκδίκηση εμπορικών δικαιωμάτων και τήρησης του νόμου (4583)

Συνταχθήκαμε όλοι μαζί από τον Σεπτέμβριο του 2019 στην αντιμετώπιση φαινομένου μη ορθής αποτύπωσης του νόμου 4583 – ο οποίος με πολλούς αγώνες καταφέραμε να εκφράζει δίκαια, τις απαιτήσεις μας για τα εμπορικά μας δικαιώματα σε περίπτωση λύσης σύμβασης- . Αμέσως συντονίσαμε παρέμβαση Ε.Ε.Α. – ΠΣΣΑΣ – ΠΣΑΣ (σωματεία με μέλη τους διαμεσολαβούντες αποκλειστικής συνεργασίας).  Σε κάποια περίπτωση εταιρείας αποκαταστάθηκε το θέμα. Με την άλλη ασφαλιστική εταιρία το θέμα κρατιέται στην επικαιρότητα στηρίζοντας τους συναδέλφους μας. Άλλωστε όλα τα σωματεία αλλά και πολλά Επιμελητήρια έχουν τοποθετηθεί σχετικά.Επίσης έχουμε δεσμευτεί ότι σε περίπτωση που η συγκεκριμένη εταιρία επικαλεστεί το συγκεκριμένο άρθρο σε καταγγελία σύμβασης το ΕΕΑ θα αναλάβει τη νομική υποστήριξη του θιγόμενου συναδέλφου ώστε να αποδειχθεί δικαστικά η καταχρηστικότητα του νόμου. Στο χρονικό έως σήμερα διάστημα που ισχύει ο νέος νόμος είμαστε υπερήφανοι για τα όσα σε αυτόν πέτυχε ο κλάδος μας.  Όλες οι υπόλοιπες εταιρίες έχουν προσαρμόσει ορθά τις συμβάσεις τους και δεν έχει γίνει καμία καταγγελία συναδέλφου μας χωρίς καταβολή προμηθειών και άρα να ήταν αναγκασμένος να οδηγηθεί σε νομικές διεκδικήσεις.

  1. Μελέτη Κλάδου

Όπως είχαμε δεσμευτεί στην Εθνική Συνδιάσκεψη, το Ε.Ε.Α. ξεκίνησε να εκπονεί κλαδική μελέτη τον Ιανουάριο  του 2020  με την εταιρία ICAP. Η μελέτη θα είναι έτοιμη εντός του Απριλίου και θα αποτυπώνει το παρόν και το μέλλον του κλάδου μας . Με τη βοήθεια των Σωματείων μας αλλά και πολλών Επιμελητηρίων, συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από όλη την Ελλάδα εξασφαλίζοντας μεγάλη συμμετοχή και άρα την αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων που θα παρουσιαστούν

  1. Η 2η Εθνική Συνδιάσκεψη

Η συνεργασία με τα μέλη της 1ης Εθνικής Συνδιάσκεψης αποδίδει και συμβάλλει στην συλλογική επιτυχία του κλάδου και κάθε μέλους. Λόγω COVID-19 αναγκαστικά μεταφέρεται πιο μετά η διοργάνωση της 2ης Εθνικής Συνδιάσκεψη των εκλεγμένων στα Επιμελητήρια, Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, η οποία με βάση τον σχεδιασμό θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος ο κ. Γαβαλάκης τόνισε στη σχετική ενημέρωση ότι «…Είναι αυτονόητο ότι παραθέτω τις πρωτοβουλίες στις οποίες είχε εμπλοκή το Ε.Ε.Α. Αυτό δεν σημαίνει ότι πολλά Επιμελητήρια, όπως επίσης και τα Σωματεία του κλάδου μας  δεν πήραν, παράλληλα ,πρωτοβουλίες σε πολλούς τομείς…»

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics