ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: Σεμινάριο «ΔΠΧΑ 9 – Χρηματοοικονομικά Μέσα» & «ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος»

Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος (ΕΑΕ) προτίθεται να διοργανώσει σε συνεργασία με ελεγκτικές εταιρείες μία σειρά εκπαιδευτικών διαδικτυακών σεμιναρίων.

Το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία PwC, την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 με θέμα:

«ΔΠΧΑ 9 – Χρηματοοικονομικά Μέσα» & «ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος»

ΩΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 17:00 μ.μ. – 19:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Διαδικτυακά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΧΑ 9 – Χρηματοοικονομικά Μέσα (1,5 ώρα)

– Εισαγωγή

– Κατάταξη και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων

– Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών μέσων

ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος (30 λεπτά)

– Εισαγωγή

– Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων

– Κριτήρια αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Στέλλα Γούναρη – PwC, Accounting Advisory Leader

Μαριέλα Μυλωνά – PwC, IFRS Expert

Vart Kassapis – PwC, IFRS Expert

 CPD points: 2

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τα μέλη της ΕΑΕ: ΔΩΡΕΑΝ

Για τους συμμετέχοντες στα μαθήματα της ΕΑΕ: 40€

Διαφορετικά:: 70€

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Εγγραφές έως την Τετάρτη 22/6 στο has_secretary@outlook.com.gr

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ, www.actuaries.org.gr.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics