ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Α.Ε.)

Καταστατικός στόχος της ΕΕΑΕ είναι η προστασία των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των Μελών της, καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ αυτών.

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ 


Καταστατικός στόχος της ΕΕΑΕ είναι η προστασία των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των Μελών της, καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ αυτών. 

Υποχρέωση της Ένωσης είναι η επιστημονική και τεχνική έρευνα κάθε θέματος που προάγει τον θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης, καθώς και η συμβολή της στην επιμόρφωση και βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των Μελών. 

Διαρκής επιδίωξη είναι η κατοχύρωση και εξυγίανση του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή και η καθιέρωση κανόνων και δεοντολογίας στην άσκηση του. Οι στόχοι που τέθηκαν στην ιδρυτική διακήρυξη, το 1938, εξακολουθούν να είναι πάντα επίκαιροι και ακόμα περισσότερο αναγκαίοι σήμερα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτούς τους στόχους συνεχίζει να αγωνίζεται.

Κάνιγγος 27 – 106 82 Αθήνα, τηλ. & fax.: 210 3827 354, 210 3805 907
Web : www.enosiasfaliston.gr
e-mail : [email protected]

 

Ενημερωτικό

 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics