Εντός της επιτροπής για την IDD η ΕΑΔΕ

Με την υπ αρίθμ. 491/2017/Χ.Π.461 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εξεδόθη την 28/03/2017 και μας επεδόθη την 07/04/2017 ορίζονται τα Μέλη της ΕΑΔΕ Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου και Δημήτρης Γαβαλάκης, με την ιδιότητα του Τακτικού και Αναπληρωματικού Μέλους

Η ΕΑΔΕ εξέδωσε ανακοίνωση για την απόφαση ορισμού δύο Μελών της, της Δήμητρας-Ιωάννας Λύχρου και του Δημήτρη Γαβαλάκη, στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ Insurance Distribution Directive (IDD), στην εθνική νομοθεσία.

Η Οδηγία θα διαμορφώσει το νέο τοπίο της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά από τον Φεβρουάριο του 2018.

   Η ανακοίνωση:

Με την υπ αρίθμ. 491/2017/Χ.Π.461 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εξεδόθη την 28/03/2017 και μας επεδόθη την  07/04/2017 ορίζονται τα Μέλη της ΕΑΔΕ Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου και Δημήτρης Γαβαλάκης, με την ιδιότητα του  Τακτικού και Αναπληρωματικού Μέλους στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ στην εθνική νομοθεσία.

Με την απόφαση αυτή που είναι αποτέλεσμα της άμεσης αντίδρασης των Σωματείων της Διαμεσολάβησης, διορθώνεται η παράλειψη, που άφηνε εκτός επιτροπής την τάξη των Διαμεσολαβούντων, στην οποία αναφέρεται  ο υπό επεξεργασία Νόμος.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας και είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε με άποψη, προτάσεις και θέσεις.

 

Το Δ.Σ. της ΕΑΔΕ 

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics