Εντός της επιτροπής για την IDD η ΕΑΔΕ

Με την υπ αρίθμ. 491/2017/Χ.Π.461 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εξεδόθη την 28/03/2017 και μας επεδόθη την 07/04/2017 ορίζονται τα Μέλη της ΕΑΔΕ Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου και Δημήτρης Γαβαλάκης, με την ιδιότητα του Τακτικού και Αναπληρωματικού Μέλους