Επαναληπτικά Σεμινάρια Επανεκπαίδευσης για το 2020 από την NP Ασφαλιστική

Η υποχρέωση για όλους τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να προσκομίσουν στα αρμόδια επαγγελματικά επιμελητήρια στα οποία ανήκουν, τις απαραίτητες Βεβαιώσεις Επιτυχούς Παρακολούθησης για το έτος 2020 και για τους τρεις (3) Τομείς Επανεκπαίδευσης Α, Β’ & Γ’ συνολικού χρόνου 15 ωρών, λήγει στις 31.12.2020.
Η NP Ασφαλιστική έχει προγραμματίσει μια νέα σειρά πέντε (5) επαναληπτικών σεμιναρίων και για τους τρεις υποχρεωτικούς τομείς επανεκπαίδευσης, κατά το χρονικό διάστημα 10.12.2020 – 16.12.2020, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας WebEx.
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα επαναληπτικά σεμινάρια είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ενότητα «Συνεργάτες  Ασφαλιστική Ακαδημία» και οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-asfalistiki academia της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στο site www.np-asfalistiki.gr.
Παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να σας συμπεριλάβουμε στα Επαναληπτικά Σεμινάρια και να δηλώσουμε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΔΕΙΑ).
Επισημαίνεται ότι τα σεμινάρια που πραγματοποιεί η NP Ασφαλιστική παρέχονται δωρεάν στους Συνεργάτες της.

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics