ΕΠΕΦΑ: ‘Εναρξη του 8ου κύκλου του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει το βασικό ρόλο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τους κινδύνους, καθώς και τις επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνουν την έναρξη του 8ου κύκλου του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση, στις 28 Φεβρουαρίου 2017.
 
Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει το βασικό ρόλο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τους κινδύνους, καθώς και τις επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση, και στη συνέχεια να μεταδώσει βασικά εργαλεία για την ορθότερη οργάνωση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μια εταιρεία. Η εν λόγω γνώση είναι αναγκαία προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έχει προκαλέσει η πολυπλοκότητα των αγορών, να αντιμετωπίζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους και να εξασφαλίζουν βιώσιμη λειτουργία.
 
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη στην Κανονιστική Συμμόρφωση με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το Πρόγραμμα δομείται σε οκτώ (8) εκπαιδευτικές ενότητες και διαρκεί δέκα (10) εβδομάδες.
 
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει εφαρμοσμένη ανάλυση, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies) και συνοδεύεται από προτεινόμενο σχέδιο μελέτης. Κάθε εκπαιδευτική εβδομάδα, αναρτάται το εκπαιδευτικό υλικό που αντιστοιχεί σε αυτήν, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς και το προτεινόμενο σχέδιο μελέτης και η σχετική βιβλιογραφία.
 
Στη διάρκεια της 6ης εβδομάδας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν γραπτή εργασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με θέμα που θα αναφέρεται στο υλικό των πρώτων πέντε διδακτικών εβδομάδων. Στη διάρκεια της 10ης εβδομάδας θα υπάρξει γραπτή εξέταση που θα αναφέρεται στο υλικό όλων των προηγούμενων διδακτικών εβδομάδων.
 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαθέτει φόρμα επικοινωνίας (forum) ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας με τους εισηγητές. Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά Πιστοποιητικό Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 
Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.compliance.econ.uoa.gr/.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics