Επίδομα τέκνων: Ποιοι, πόσο και πότε το δικαιούνται

Ξεκινάει η καταβολή του επιδόματος τέκνων αμέσως μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων σε 650.000 γονείς. Προβλέπεται κονδύλι 950 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ πολλές είναι οι οικογένειες εκείνες που μπορεί να διεκδικήσουν ως και 2.900 ευρώ.

480 εκατομμύρια ευρώ έχουν προϋπολογιστεί για οικογένειες με ένα παιδί, ενώ το ποσό αυτό αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν μια ειδική φόρμα στο taxis μαζί με τη φορολογική τους δήλωση. Τα χρήματα για τα δύο πρώτα τρίμηνα θα καταβληθούν μαζί στους δικαιούχους μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ενώ ως το τέλος του έτους θα υπάρξουν ακόμη δύο δόσεις.

Για ένα παιδί και με εισόδημα ως τις 9.000 ευρώ το επίδομα καθορίζεται στα 480 ευρώ, από 9.000 ως 18.000 ευρώ εισόδημα το επίδομα είναι 320 ευρώ, εν΄.ω για εισοδήματα από 18.000 ως 27.000 ευρώ το επίδομα καθορίζεται στα 160 ευρώ.

Για οικογένειες με δύο παιδιά το επίδομα καθορίζεται στα 960 ευρώ για εισοδήματα ως 10.000 ευρώ. Για εισόδημα από 10.000 ευρώ ως 20.000 ευρώ το επίδομα καθορίζεται στα 640 ευρώ, ενώ για εισοδήματα από 20.000 ευρώ ως και 30.000 ευρώ το επίδομα είναι στα 320 ευρώ.

Για όσους έχουν τρία παιδιά το επίδομα είναι στα 1.400 ευρώ για εισόδημα μέχρι 11.000 ευρώ. Στα 960 ευρώ καθορίζεται το επίδομα για εισοδήματα ως 22.000 ευρώ και στα 480 ευρώ το χρόνο για εισοδήματα από 22.000 ως 33.000 ευρώ.

Ξεκινάει η καταβολή του επιδόματος τέκνων αμέσως μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων σε 650.000 γονείς. Προβλέπεται κονδύλι 950 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ πολλές είναι οι οικογένειες εκείνες που μπορεί να διεκδικήσουν ως και 2.900 ευρώ.

480 εκατομμύρια ευρώ έχουν προϋπολογιστεί για οικογένειες με ένα παιδί, ενώ το ποσό αυτό αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν μια ειδική φόρμα στο taxis μαζί με τη φορολογική τους δήλωση. Τα χρήματα για τα δύο πρώτα τρίμηνα θα καταβληθούν μαζί στους δικαιούχους μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ενώ ως το τέλος του έτους θα υπάρξουν ακόμη δύο δόσεις.

Για ένα παιδί και με εισόδημα ως τις 9.000 ευρώ το επίδομα καθορίζεται στα 480 ευρώ, από 9.000 ως 18.000 ευρώ εισόδημα το επίδομα είναι 320 ευρώ, εν΄.ω για εισοδήματα από 18.000 ως 27.000 ευρώ το επίδομα καθορίζεται στα 160 ευρώ.

Για οικογένειες με δύο παιδιά το επίδομα καθορίζεται στα 960 ευρώ για εισοδήματα ως 10.000 ευρώ. Για εισόδημα από 10.000 ευρώ ως 20.000 ευρώ το επίδομα καθορίζεται στα 640 ευρώ, ενώ για εισοδήματα από 20.000 ευρώ ως και 30.000 ευρώ το επίδομα είναι στα 320 ευρώ.

Για όσους έχουν τρία παιδιά το επίδομα είναι στα 1.400 ευρώ για εισόδημα μέχρι 11.000 ευρώ. Στα 960 ευρώ καθορίζεται το επίδομα για εισοδήματα ως 22.000 ευρώ και στα 480 ευρώ το χρόνο για εισοδήματα από 22.000 ως 33.000 ευρώ.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics