Επιφυλακτικά ξεκινά το 2019 η παραγωγή ασφαλίστρων 

Με θετικό πρόσημο το 2018 αλλά με μικρή κάμψη στην εκκίνηση του 2019 διαμορφώνεται η παραγωγή ασφαλίστρων. Κυρίαρχο γνώρισμα του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους είναι η υποχώρηση των Γενικών και όχι της Ζωής σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018. Η συνολική παραγωγή των δύο κλάδων καταγράφει μείωση 1,7% στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα . Αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας της ΕΑΕΕ:

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics