Εποικοδομητική συνάντηση Ε.Ε.Α. – ΣΠΑΤΕ για την αξιοποίηση της 1ης Κλαδικής Μελέτης και άλλες πρωτοβουλίες    

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής (ΣΠΑΤΕ), κ. Μαρία Δημητριάδη – Βιλτανιώτη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επισκέφθηκαν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπου συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τον Γενικό Γραμματέα και Πρόεδρο της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης του Ε.Ε.Α. κ. Δημήτρη Γαβαλάκη.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θετικό, επιβεβαιώνοντας την αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών και την από κοινού προσπάθεια Ε.Ε.Α. και σωματείων για την αποτελεσματικότερη προώθηση και επίλυση των ζητημάτων που αφορούν στον κλάδο.

Βεβαιώθηκε, ακόμη, η ανάγκη για συνεχή ενθάρρυνση της ενότητας του κλάδου, από όλους τους εμπλεκόμενους, και δράσης όλων των φορέων της διαμεσολάβησης προς αυτήν την κατεύθυνση με στόχο μία ισχυρή και ενιαία έκφραση της φωνής του κλάδου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή και σε συνέχεια της παρουσίασης από το Ε.Ε.Α., σε συνεργασία με την ICAP, της 1ης Κλαδικής Μελέτης για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση με σκοπό τη συζήτηση και κατάθεση προτάσεων για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της.

Στη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Χατζηθεοδοσίου ανέπτυξε το σύνολο των δράσεων του Επιμελητηρίου προς όφελος ελεύθερων επαγγελματικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων -ανάμεσα στις οποίες η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Ε.Ε.Α., πρωτοβουλίες που αφορούν στο ΕΣΠΑ και προγράμματα εκπαίδευσης- αλλά και τους βασικούς άξονες της στρατηγικής για τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Ο κ. Γαβαλάκης εξειδίκευσε τη στρατηγική αυτή, αναφερόμενος και στις μέχρι τώρα πολλαπλές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και υλοποιηθεί από το Ε.Ε.Α. και την Επιτροπή Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης μεταξύ των οποίων η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη, η 1η Κλαδική Μελέτη σε συνεργασία με την   ICAP, η στήριξη διεκδικήσεων των σωματείων, εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα, αλλά και τα επόμενα βήματα, με οδηγό και την πρόσφατη Μελέτη,

Από την πλευρά του ΣΠΑΤΕ τέθηκαν προς συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων τα επίκαιρα θέματα που αφορούν στον κλάδο, όπως οι αυξήσεις των προγραμμάτων υγείας με νομοθετική ρύθμιση που είναι προς ψήφιση στη Βουλή, τα αποτελέσματα της μελέτης του Ε.Ε.Α., πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και προγράμματα ΕΣΠΑ, ενώ συζητήθηκαν και συγκεκριμένες προτάσεις του Συλλόγου.

Από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ε.Α. υπογραμμίστηκε για ακόμη μία φορά ότι το Επιμελητήριο στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αρωγός σε κάθε δράση, πρόταση και πρωτοβουλία των σωματείων.

Πέραν της Προέδρου του ΣΠΑΤΕ, στη συνάντηση μετείχαν επίσης από το Δ.Σ. ο κ. Νικόλαος Ζόμπολας (Αντιπρόεδρος), η κ. Ελευθερία Μεταξά (Γεν. Γραμματέας), ο κ. Γεώργιος Χατζηγεωργάκης (Ειδικός Γραμματέας), η κ. Αναστασία Κατσαρού (Ταμίας) και ο κ. Γεώργιος Νικολάου (Μέλος).

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics