Ημερίδα ΕΙΑΣ: Ο Νόμος 4583/2018 περί ενσωμάτωσης της IDD στην ελληνική νομοθεσία – Αναλυτική Παρουσίαση των Επιδράσεων στη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων

 

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019, 16:00-19:20

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ανταποκρινόμενο σε αίτημα πολλών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ανακοινώνει την επίκαιρη Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Ο ΝΟΜΟΣ 4583/2018, ΠΕΡΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ IDD ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Αναλυτική Παρουσίαση των Επιδράσεων στη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων» προς τον σκοπό της ευρύτερης εφικτής ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας. Μάλιστα, την ημερίδα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι της περιφέρειας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής τεχνολογίας webinar, σε πραγματικό χρόνο.

Ακολουθούν η αναλυτική περιγραφή της ημερίδας & η αίτηση συμμετοχής: 

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics