Επιστολή σε Ε.Τσακαλώτο για τις επιταγές

Επιστολή που απηύθυνε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Χατζηθεοδοσίου, προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ.Τσακαλώτο, ζητώντας την παράταση της προθεσμίας για την εξόφληση των μεταχρονολογημένων επιταγών λήξεως στο τέλος Ιουνίου και στο

Επιστολή που απηύθυνε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Χατζηθεοδοσίου, προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ.Τσακαλώτο, ζητώντας την παράταση της προθεσμίας για την εξόφληση των μεταχρονολογημένων επιταγών λήξεως στο τέλος Ιουνίου και στο τέλος Ιουλίου.

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Γνωρίζετε πολύ καλά τις δυσλειτουργίες που έχουν ανακύψει στην αγορά εξαιτίας της τραπεζικής αργίας. Οι επιχειρηματικές συναλλαγές όλο αυτό το διάστημα είναι σχεδόν ανύπαρκτες και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων έχουν διευρυνθεί, με αποτέλεσμα να χρειάζονται αρκετό χρόνο μετά το άνοιγμα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για να μπορέσουν να διευθετήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.  Με στόχο πάντα την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, κρίνουμε απαραίτητο να παραταθεί για τουλάχιστον έναν μήνα η προθεσμία για την εξόφληση των μεταχρονολογημένων επιταγών λήξεως στο τέλος Ιουνίου και στο τέλος Ιουλίου, προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και να δοθεί μια περίοδο χάριτος στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μην μπαίνουν στον Τειρεσία, μέχρι η αγορά να βρει και πάλι τον βηματισμό της.

 

Με τιμή,

Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου

 

 Πρόεδρος Ε.Ε.Α.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics