Επιτυχημενη παρουσιαση του ΕΣΠΑ απο το ΕΕΑ

πολλές απορίες αναλύθηκαν και απαντήθηκαν στη πετυχημένη παρουσίαση του ΕΣΠΑ που οργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας στις 13 Φεβρουαρίου.

Πως θα αξιοποιήσω τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, είμαι επιλέξιμος, πως θα χρηματοδοτηθώ, τι δικαιολογητικά χρειάζονται, πόση είναι η χρηματοδότηση, πόση η ίδια συμμετοχή, ποιες οι προδιαγραφές κάθε πρότασης και άλλες πολλές απορίες αναλύθηκαν και απαντήθηκαν στη πετυχημένη παρουσίαση του ΕΣΠΑ που οργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας στις 13 Φεβρουαρίου. 

Εκατοντάδες επαγγελματίες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΕΕΑ και γέμισαν την αίθουσα του ξενοδοχείου ΚΑΡΑΒΕΛ όπου επί δυόμιση ώρες ειδικευμένοι επιστήμονες της ΕΛΑΝΕΙ και του ΕΤΕΑΝ ανέλυαν τα προγράμματα με τρόπο που κάθε επαγγελματίας μετρούσε άμεσα κατά πόσο ανταποκρίνονται στις δικές του δυνατότητες και ανάγκες. Αναλύθηκαν επι μέρους μέτρα μαζί με τις δυσκολίες και τις δυνατότητας. Ένας πλούσιος διάλογος με ερωτήσεις και απαντήσει αναπτύχθηκε στο τέλος της παρουσίασης κατά τον οποίο λύθηκαν εξειδικευμένες απορίες των επαγγελματιών.
Την έναρξη της παρουσίασης έκανε ο συντονιστής της ημερίδας Σύρος Κοσκοβόλης, επικεφαλής της μονάδας προγραμματισμού, σχεδιασμού, ωρίμανσης και υλοποίησης εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων του ΕΕΑ και αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Ρεκλείτης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε:
 "Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών -στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των μελών του για τα χρηματοδοτικά Προγράμματα που τα αφορούν, οργανώνει την σημερινή εκδήλωση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής ,την ΕΛΑΝΕΤ και την ΕΤΕΑΝ. Στον προγραμματισμό μας περιλαμβάνονται και άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις που θα βοηθήσουν τα μέλη μας να αξιοποιήσουν όσο μπορούν περισσότερο τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα διάφορα εργαλεία χρηματοδότησης. Αλλά δεν σταματάμε μόνο στις ενημερωτικές εκδηλώσεις. Έχουμε ήδη υπογράψει «Συμφωνητικό συνεργασίας» με την ΕΛΑΝΕΤ, την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία που συμμετέχει στον ΕΦΕΠΑΕ, δηλαδή τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, για υποστήριξη της στην αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση των προγραμμάτων που αναλαμβάνει προς όφελος των μελών μας . Επίσης θα προχωρήσουμε στην υπογραφή ανάλογου συμφωνητικού με την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο της Αθήνας για την προώθηση της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της καινοτομίας.

Σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τα μέλη. Ο Γ.Γ. του ΕΕΑ Κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου στην παρέμβασή του τόνισε μεταξύ άλλων:
 H Διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών εκτός της ενεργούς συμμετοχής της σε παρεμβάσεις που απορρέουν από τον θεσμοθετημένο ρόλο του Επιμελητηρίου καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παρέχει σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τα μέλη του οργανώνοντας και αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες που προσφέρει αξιοποιώντας εμπειρίες από την Ευρώπη . Για τον σκοπό αυτό πέρα από την οργανωμένη πληροφόρηση για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ ,αναβαθμίζει τις εφαρμογές λογιστηρίου, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως τις υπηρεσίες μητρώου μέσω της εγκατάστασης ενός νέου πληροφοριακού συστήματος που βασίζεται σε σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων με ικανότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων. Παράλληλα εκσυγχρονίζει τη διαδικτυακή του πύλη wwv.eea.gr παρέχοντας ένα σύγχρονο εργαλείο ενημέρωσης στους επιχειρηματίες και διαθέτει στο κοινό τις υπηρεσίες του. Το e-Επιμελητήριο είναι ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει νέους και αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις-μέλη με το ΕΕΑ. Για να εξυπηρετήσουμε τα μέλη μας τα καλούμε να μας δώσουν τα e-mail και τα κινητά τους τηλέφωνα ώστε να έχουν άμεση πληροφόρηση.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Αντιπεριφερειάρχης κ. Λεων. Αθανασιάδης, ο οποίος εξήρε την πρωτοβουλία του ΕΕΑ για την ενημέρωση των επαγγελματιών και τόνισε: Η γνώση είναι όπλο για τους επιχειρηματίες και σήμερα δεν μπορούμε να λένε δεν ήξερα, δεν άκουσα.
Χαιρετισμό απεύθυνε εκ μέρους της ΕΛΑΝΕΤ ο Γ/Δ κ Αιμ. Σαμαράς, ο οποίος αναφέρθηκε στις γενικές αρχές των προγραμμάτων και στους αναπτυξιακούς στόχους τους σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης.
Η παρουσίαση του Προγράμματος.
 <br />
Την αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών έκανε η κα Μάριον Παράσχη, Στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ.
Η κυρία Παράσχη παρουσίασε:
 -τον οδηγό του προγράμματος ΕΣΠΑ,
 -τους φορείς υλοποίησης στους οποίους θα απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι,
 -τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής,
 -τις επιλέξιμες υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις,
 -τη συμμετοχή των ΑΜεΑ,
 -τα ποσοστά δημόσιας επιχορήγηση,
 -την επιλεξιμότητα των δαπανών,
 -το ύψος του προϋπολογισμού κάθε έργου,
 -το ύψος της ίδιας συμμετοχής και
 -τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Η συμπληρωματική δράση του ΕΤΕΑΝ
Ανάλυση της συνδυασμένης συμπληρωματικότητας του στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έκανε η κα Σταυρινάκη Ευαγγελία, Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών ΕΤΕΑΝ η οποία είπε μεταξύ άλλων:
 -Υπάρχουν πολλά εργαλεία και προγράμματα του ΕΤΕΑΝ που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 -Στόχος μας είναι η ευνοϊκή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για επενδύσεις και προγράμματα όπως η δημιουργία νέων καινοτομικών προϊόντων.
 -Το ΕΤΕΑΝ είτε παρέχει εγγυήσεις χρηματοδότησης είτε με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων αναπτύσσει χρηματοοικονομικά μέσα όπως ταμεία δανειοδοτήσεων ή ταμεία εγγυήσεων.
 -Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ συνδέονται με το ΕΤΕΑΝ είτε μέσω της κάλυψης της ίδιας συμμετοχής που μπορεί να γίνει και με δανεισμό είτε με κάλυψη ρευστότητας είτε με την κάλυψη εγγύησης για τη λήψη της προκαταβολής.
 
Ακολούθησε πλούσιος διάλογος με επαγγελματίες που ενδιαφέρονταν να ενταχθούν στα προγράμματα και αναζητούσαν εξειδικευμένες πληροφορίες για να εκτιμήσουν κατά πόσο μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες.

Χρήσιμες πληροφορίες.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης μπορούν να υποβάλουν πρόταση:
 1.υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που, μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και που θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης
 2.νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης είναι υποχρεωτική μέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr/mis από τις 25/2/2013 μέχρι και τις 25/4/2013. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

 Για αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Αττική, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο,: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΑΝΕΤ) Βαλαωρίτου 4, ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3620242, www.elanet.gr, email: [email protected]

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics