Έρχονται αλλαγές στην ασφάλιση οχημάτων 

Του Γιάννη Βερμισσώ

Μια σημαντική επισήμανση,  κατά την άποψή μας, για την ασφάλιση αυτοκινήτου, έκανε ο ξένος ομιλητής κ. Gerd Leonhard, τον οποίο έφερε η Generali στην ετήσια εκδήλωσή της. Μέσα από την ομιλία του τόνισε πώς ότι σήμερα θεωρείται «ρουτίνα» και γίνεται μηχανιστικά είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα περάσει στην αρμοδιότητα των υπολογιστών. Γι΄αυτό και οι μη «ρουτινοποιημένες» εργασίες είναι αυτές που θέλουν ανθρώπους και αποτελούν τις μελλοντικές εργασίες που χρειάζονται έμψυχο δυναμικό.

Στο πλαίσιο αυτό ο ομιλητής, απευθυνόμενος προς το κοινό είπε: «αν πουλάτε αυτοκίνητο να το σκεφτείτε» εννοώντας ότι οι ασφαλίσεις αυτοκινήτου εμπεριέχουν το συστατικό γνώρισμα της ρουτίνας. Μήπως η επισήμανσή του αποτελεί την αρχή για μια νέα σκέψη της ασφαλιστικής αγοράς και των διαμεσολαβητών για το πώς θα πωλείται «το αυτοκίνητο» στα επόμενα χρόνια;

Διότι ο κλάδος αυτοκινήτου ανήκει στις εργασίες που μπορούν να γίνουν μηχανιστικά. Και συνεπώς  η επισήμανση του ομιλητή της Generali είναι πολύ χρήσιμη για σκέψη. Αν μάλιστα αναφέρουμε και τις τεχνολογικές εφαρμογές όπου μέσω κινητού τηλεφώνου ο καθένας: φωτογραφίζει, σκανάρει, μιλά με τον πελάτη του, βλέπει το όχημα μετά το ατύχημα ή ακόμα και πριν  από το ατύχημα (μέσω άλλων εφαρμογών), γίνεται έλεγχος της ζημιάς εντοπίζεται η πιθανή αιτία και εξάγεται και η αποζημίωση, τότε είναι προφανές ότι ο κλάδος έχει ήδη αλλάξει ασχέτως εάν οι αλλαγές αυτές δεν υιοθετήθηκαν ακόμα από όλη την αγορά.

Συμπέρασμα: Ενδεχομένως να χρειαστούν κινήσεις ταχύτατα ώστε τα πελατολόγια να παραμείνουν αλώβητα και να εξυπηρετούνται πιο τεχνολογικά και χωρίς κίνδυνο απωλειών.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics