ΕΡΕΥΝΑ ΕΕΑ: Χρηστική ενημέρωση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για την ασφάλιση των επιχειρήσεων. Σχέση ασφάλισης με ηλικία, εργαζόμενους, δραστηριότητα, και άλλες παραμέτρους

Του Γιάννη Βερμισσώ

“Εργαλεία” δουλειάς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και σημαντική πληροφόρηση για την ιδιωτική ασφάλιση -, εταιρείες και συντελεστές της, προκύπτουν μέσα από τα αποκαλυπτικά στοιχεία των εξειδικευμένων απαντήσεων για την ασφάλιση επιχειρήσεων που περιέχονται σε έρευνα του ΕΕΑ.

Τα σημαντικά ευρήματα για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση  τα οποία ρίχνουν φώς στον τομέα της «ασφάλισης των επιχειρήσεων», όπως το πώς διαμορφώνονται οι επιλογές ασφάλισης, τις αιτίες άρνησης, την άγνοια των επιχειρηματιών καθώς, και άλλες πτυχές του θέματος που συναρτούν την επιλογή ασφάλισης με την ηλικία του επιχειρηματία-επαγγελματία ή την χρονική διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης στην αγορά τον αριθμό των εργαζομένων και την δραστηριότητα, παρουσιάζει το ιnsuranceeea.

Τα στοιχεία-συμπεράσματα που δίνουν  εικόνα γύρω από το θέμα «ασφάλιση επιχειρήσεων», που ως γνωστόν στην Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα διείσδυσης, προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποίησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών τον Απρίλιο του 2021 με την εταιρεία Pulse, σε περισσότερους  από 500 επιχειρηματίες- επαγγελματίες της Αθήνας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, διεξήχθη με συγκεκριμένα ερωτηματολόγια και έδωσε σημαντική πληροφόρηση στο ΕΕΑ για το επιχειρείν γενικά, και για την ασφάλισή του επί μέρους, καθώς υπήρχαν ανάλογες ερωτήσεις.

Το ιnsuranceeea παρουσιάζει σταδιακά διάφορα ενδιαφέροντα συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας.

 Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Από τους ερωτώμενους επιχειρηματίες-επαγγελματίες- τα 2/3 είναι άνδρες και το 1/3 γυναίκες. Το μεγαλύτερο  ποσοστό (86%) του δείγματος έχουν ηλικιακό εύρος από 30 έως 60 ετών.

Αυτό σημαίνει ότι οι απαντήσεις και τα συμπεράσματα μπορούν να αξιοποιηθούν από την ιδιωτική ασφάλιση και να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό ανάπτυξης εργασιών.

Ευρήματα:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΦΥΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

 -Το 33% των επιχειρήσεων έχουν ασφαλιστική κάλυψη για τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.

-Το 49% δεν διαθέτει ασφάλιση και το 18% δεν απάντησε ή δεν γνώριζε.

-Το ποσοστό των ασφαλισμένων διαμορφώνεται καλύτερα (36%) στους άντρες επιχειρηματίες σε αντίθεση με τις γυναίκες που κατέρχεται στο 26%.

ΗΛΙΚΙΑ ΙΔΙΟΚΤΉΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Παρατηρείται από τα ευρήματα της έρευνας ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία του επαγγελματία τόσο μεγαλώνει το ποσοστό αυτών που έχουν επιλέξει την ασφάλιση της επιχείρησής τους. Δηλαδή η εκκίνηση της δραστηριότητας γίνεται χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία που διασφαλίζουν από τυχόν απρόοπτα όπως η ασφάλισή της, και όσο μεγαλώνει η ηλικία του επιχειρηματία τόσο ο ίδιος τείνει στην επιλογή να ασφαλίσει την δραστηριότητά του.

Συγκεκριμένα:

-Στις ηλικίες 30-44 ετών το 26% έχουν ασφαλισμένη την επιχείρησή τους.

-Στις ηλικίες 45-50 ετών το 34% και

-Στις ηλικίες 60 ετών και άνω το 62%.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ενδιαφέρον εύρημα –συσχετισμός- είναι και η σχέση που καταγράφεται μεταξύ ετών λειτουργίας της επιχείρησης και ασφάλισης. Φαίνεται ότι όσο πιο πολλά χρόνια λειτουργεί τόσο περισσότερο οδηγούνται οι ιδιοκτήτες της στο να την ασφαλίσουν. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από την σχέση που προαναφέρθηκε μεταξύ «ηλικίας και ασφάλισης». Όπως προκύπτει από την έρευνα:

– το 56% των ασφαλισμένων επιχειρήσεων λειτουργούν άνω της δεκαετίας.

– το 25% ασφαλισμένων εμφανίζεται σε επιχειρήσεις έως 10 έτη λειτουργίας.

Γίνεται αντιληπτό ότι εάν κάποια επιχείρηση δεν κατανόησε, δεν γνώριζε, ή δεν ήθελε για διάφορους λόγους ότι στο ξεκίνημά της είναι σημαντικό να ασφαλιστεί σταδιακά εδραιώνοντας την πεποίθηση της λειτουργίας και θεωρώντας σταθερή τη δραστηριότητα της, σε συνδυασμό με την ηλικιακή εξέλιξη του ιδιοκτήτη της, τελικώς προσεγγίζει περισσότερο την ιδιωτική ασφάλιση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Συσχετισμός παρατηρείται και στον αριθμό των εργαζομένων με την επιλογή ασφάλισης. Όσο περισσότεροι εργαζόμενοι τόσο αυξάνεται και το ποσοστό ασφάλισης. Έτσι προκύπτει ότι:

– Επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από έξι άτομα εμφανίζονται να είναι ασφαλισμένες σε ποσοστό 64%

– Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 5 άτομα είναι ασφαλισμένες περίπου σε ποσοστό 30%.

ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ενδιαφέρον εύρημα είναι και το ποιές επιχειρήσεις έχουν τα μικρότερα ποσοστά ασφάλισης. Αυτές είναι:  επιχειρήσεις αισθητικής,  κομμωτήρια,  γυμναστήρια,  επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη φωτογραφία,  εταιρείες marketing και διαφήμισης αλλά και πληροφορικής σε ποσοστά κάτω του 15%.

ΣΗΜ: Σε επόμενα άρθρα θα ακολουθήσουν και άλλα ενδιαφέροντα πορίσματα της έρευνας που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εφόδιο για την ανάπτυξη των εργασιών και να αποκαλύψουν τις πιθανές αιτίες χαμηλής διείσδυσης της ιδιωτικής ασφάλισης στην επιχειρηματικότητα.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics