ΕΡΕΥΝΑ ΕΕΑ: Πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες την ιδιωτική ασφάλιση στο πλαίσιο της πανδημίας

Του Γιάννη Βερμισσώ

Με παγιωμένη αντίληψη απέναντι στην ιδιωτική ασφάλιση εμφανίζονται οι πολίτες οι οποίοι δε δείχνουν να επηρεάζονται καθοριστικά ούτε από γεγονότα όπως η πανδημία. Αυτό προκύπτει με μια σειρά παραμετρικών ευρημάτων από την έρευνα που διενεργήθηκε στην Περιφέρεια της Αθήνας, από την Pulse RC σε συνεργασία και για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών.

Το ερώτημα προς τους πολίτες εστιάζει στην στάση τους ως προς την αγορά ασφαλειών την περίοδο πριν και κατά την διάρκεια της πανδημίας.

Βασικό συμπέρασμα είναι πώς η πανδημία και τα όσα την περιβάλλουν ως προς τα οικονομικά δεν έχει σημαντικές επιδράσεις στην συμπεριφορά τους.

Αυτό αναδεικνύει ότι η ιδιωτική ασφάλιση χρειάζεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της και να γνωστοποιήσει την σημασία της σε μεγαλύτερα κοινωνικά στρώματα.

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΤΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Από τους ερωτηθέντες για το αν αγόραζαν ασφαλιστικά προγράμματα και προϊόντα κατά την περίοδο της πανδημίας σε σχέση με πριν από αυτή, τα ποσοστά των απαντήσεων αναδεικνύουν τα εξής:

Το 6% αγοράζει  περισσότερο ασφάλειες και ασφαλιστικά προϊόντα .  Από αυτό το 2%  αγοράζει πολύ περισσότερο και το 4% κάπως περισσότερο.

Το ίδιο όπως πριν  από την πανδημία αγοράζει το 34% .

Λιγότερο αγοράζει το 50% και από αυτούς κάπως  λιγότερο το 5% και πολύ λιγότερο το 45%.

Ένα ποσοστό 10% δηλώνει ότι δε γνωρίζουν /δεν απαντούν.

ΑΝΔΡΕΣ -ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Διαφοροποίηση εμφανίζεται στην συμπεριφορά απέναντι στην αγορά ασφαλιστικών προϊόντων και ανάλογα με το φύλλο. Συγκεκριμένα:

-Από αυτούς που δηλώνουν ότι αγοράζουν περισσότερο από πριν την πανδημία το  8%  είναι άνδρες και το 4%  γυναίκες.

-Δηλώνουν ότι αγοράζουν το ίδιο 34% άνδρες και 34% γυναίκες.

-Δηλώνουν ότι αγοράζουν κάπως λιγότερο 45% άνδρες και 55% γυναίκες. Και δεν ξέρουν δεν απαντούν 13% άνδρες και 7% γυναίκες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Σημαντικό στοιχείο είναι και η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ οικονομικής κατάστασης και αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων.

Η κλιμάκωση των αγορών ασφαλιστικών προϊόντων είναι ανάλογη με το εισόδημα όπως προκύπτει από τους πίνακες. Θα έπρεπε, σύμφωνα με την βασική ιδέα της ασφάλισης όσο πιο ασθενής οικονομικά είναι κάποιος τόσο πιο κοντά να βρίσκεται στην ασφάλιση σε αντιστοιχία με το βασικό σύνθημα ότι Η ασφάλιση είναι για αυτούς που δεν έχουν. Όμως δεν προκύπτει κάτι που να το επιβεβαιώνει.  Η οικονομική δυσχέρεια πλήττει την ασφάλιση. Εμποδίζει την αγορά.  Έτσι από την έρευνα φαίνεται ότι αυτοί που δηλώνουν ότι αγοράζουν κάπως ή πολύ λιγότερο ασφαλιστικά προϊόντα είναι:

– το 61% το οποίο δηλώνει πώς βρίσκεται σε δύσκολη ή πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση.

-το 47% που είναι σε μέτρια οικονομική κατάσταση.

– το 38% που δηλώνει ότι είναι σε άνετη οικονομική κατάσταση.

 

 

 

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics