ERGO: Επέκταση δραστηριοτήτων, ενδυνάμωση συνεργασιών

Τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η ERGO για το 2013 πιστοποιούν τον υψηλό δείκτη φερεγγυότητάς της και επιβεβαιώνουν την αποτελεσματική στρατηγική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια.

Τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η ERGO για το 2013 πιστοποιούν τον υψηλό δείκτη φερεγγυότητάς της και επιβεβαιώνουν την αποτελεσματική στρατηγική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια.

Για ακόμη μια χρονιά τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας κινήθηκαν σε απολύτως ικανοποιητικά επίπεδα, σε σχέση τόσο με τους εταιρικούς στόχους, όσο και με την ελληνική ασφαλιστική αγορά στο σύνολό της.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών, που ανήλθε σε 133,3 εκ. ευρώ, παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο, καταγράφοντας μικρή μείωση, πολύ χαμηλότερη της αντίστοιχης μέσης μείωσης της αγοράς. Έτσι, η εταιρεία αύξησε το μερίδιό της, καταλαμβάνοντας την 4η θέση στην παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στην κατάταξη των εταιριών ασφαλίσεων Ζημιών.

Ο δείκτης συνολικών εξόδων «Net Combined Ratio» περιορίσθηκε σημαντικά (84,8%), παράλληλα δε το αποτέλεσμα χρήσης σημείωσε αύξηση, ενισχύοντας έτσι την εταιρική κερδοφορία, καθώς τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 13,3 εκ., έναντι 10,99 εκ. ευρώ.

Στον κλάδο αυτοκινήτων ειδικότερα, ο δείκτης αποθεματοποίησης (σύνολο τεχνικών αποθεμάτων προς ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα), που αποτελεί σημαντικό δείκτη φερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής εταιρείας, παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση και ανήλθε στο 217,33% (196,62% το 2012).

Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 66,47 εκ., ενώ το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων ανήλθε στο ποσό των 289,86 εκ. από 267,87 εκ. ευρώ το 2012.

Τέλος, η εταιρεία διεύρυνε περαιτέρω την πελατειακή της βάση, καθώς πλέον περισσότεροι από 370.000 ασφαλισμένοι δείχνουν την εμπιστοσύνη τους στην εξειδίκευση και την ασφάλεια που προσφέρει η ERGO.

Ο CEO της ERGO Ελλάδος κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας δήλωσε: «Το 2013, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για την ελληνική οικονομία και την ασφαλιστική αγορά. Για την εταιρεία μας ωστόσο, αν και οι δυσκολίες ήταν υπαρκτές και διαρκείς, ήταν μία ακόμη πετυχημένη περίοδος, κατά την οποία η προγραμματισμένη κερδοφορία επιτεύχθηκε, αλλά το κυριότερο και ιδιαίτερα σημαντικό για μας είναι ότι ολοκληρώσαμε ένδεκα συναπτά χρόνια συνεχούς κερδοφορίας, εκπληρώνοντας με τον τρόπο αυτόν απολύτως τους σχετικούς στόχους και δικαιώνοντας τη στρατηγική της κερδοφόρου ανάπτυξης, που ακολουθούμε πιστά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, μας εμπιστεύτηκαν πολύ περισσότεροι καταναλωτές, επιλέγοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ERGO για την ασφάλισή τους, ενώ έρευνες που διεξάγουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα πιστοποιούν το πολύ ικανοποιητικό επίπεδο λύσεων και  υπηρεσιών που τους προσφέρουμε και τον υψηλό βαθμό ικανοποίησής τους.

Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι πράγματι το 2013 ήταν μια ιδιαίτερα δημιουργική και παραγωγική χρονιά, κατά την οποία όλες οι ενέργειες που σχεδιάσαμε και θέσαμε σε εφαρμογή είχαν έναν κοινό παρονομαστή: τη συνεχή και έντονη προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Βασική μας προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο και με τα εργαλεία και τα μέσα που διαθέτουμε ως εταιρία την παροχή εξαιρετικών εμπειριών φροντίδας και εξυπηρέτησης σε πελάτες, συνεργάτες και σε όλους τους συναλλασσόμενους, με κριτήρια την ουσιαστική κάλυψη των αναγκών τους, την ευκολία και την αποτελεσματικότητα της συναλλαγής τους με την εταιρία μας και την υπέρβαση των προσδοκιών τους σε άντληση ικανοποίησης.

Σύμφωνα λοιπόν με τα πιο πάνω οικονομικά μεγέθη και τους ποιοτικούς δείκτες πιστεύουμε ότι η στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια, σε συνδυασμό με την πελατοκεντρική φιλοσοφία που έχουμε υιοθετήσει, θα βοηθήσει την ERGO να εδραιωθεί ακόμα περισσότερο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού και θα μας οδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο μέλλον».

Όσον αφορά στη χρονιά που ήδη διανύουμε, οι δράσεις και η στρατηγική της ERGO μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την περαιτέρω ανάπτυξή της στην αγορά με επέκταση δραστηριοτήτων σε ασφαλιστικούς κλάδους με μεγάλη ζήτηση, την ενδυνάμωση των υφιστάμενων συνεργασιών της και την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων που θα διευκολύνουν τις διαδικασίες παραγωγής και διεκπεραίωσης των ασφαλιστηρίων.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics