Αισιόδοξα μηνύματα για την ασφαλιστική παραγωγή το 2021

Τα πρώτα δείγματα για την ασφαλιστική παραγωγή είναι θετικά  στην έναρξη του 2021 κάτι που συνηγορεί, εκτός απροόπτου, σε συνέχιση μιας πορείας που ευελπιστεί η αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ και στους δύο βασικούς κλάδους των ασφαλιστικών εταιριών μέσα στο πρώτο δίμηνο του έτους καταγράφηκε άνοδος.

Στους κλάδους ζωής και ζημιών το σύνολο της παραγωγής αυξήθηκε κατά  6,8% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Στον κλάδο των ασφαλίσεων ζωής η αύξηση ήταν 13,2% και στο κλάδο των γενικών ασφαλίσεων η αύξηση ήταν 1,2%.

Στις Ασφάλειες Ζωής την μεγαλύτερη αύξηση είχαν οι “ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις” με 31,1%  και οι “ασφάλειες ζωής” είχαν αύξηση 9,2%.

Στις Γενικές Ασφαλίσεις στην  “αστική ευθύνη ασφάλισης αυτοκινήτων” σημειώθηκε μείωση της παραγωγής  6,8%, ενώ ανοδικά κινήθηκε η παραγωγή  του κλάδου “πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως” με άνοδο  4,2%. Επίσης στις  “ασθένειες”  η παραγωγή είχε αύξηση κατά  10,3%.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της έρευνας εδώ 

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics