Έτος συρρίκνωσης το 2019 για την ασφαλιστική παραγωγή

Με πτωτικό ρυθμό -4.5% έτρεξε η παραγωγή στο 11μηνο του 2020 ενώ σε σχέση με το 2019 και παρά την πτώση καταγράφεται ανοδική τάση.
Αυτό δείχνει έρευνα της ΕΑΕΕ στην οποία αποτυπώνεται η πίεση που δέχθηκε η ασφαλιστική αγορά λόγω πανδημίας και η οποία αναμένεται σταδιακώς με την αποκατάσταση της ομαλότητας να αντιστραφεί.
Αναλυτικά η έρευνα έχει ως εξής:

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics