Εξαγορά (;) της Executive από άλλη μεσιτική

Πληροφορίες για πιθανή εξαγορά της γνωστής από το παρελθόν μεσιτικής Εxecutive η οποία έχει περάσει κάτω από το σχήμα του Ομίλου Σφακιανάκη, μεταφέρονται από αρμόδιες πηγές. Η εξαγορά κατά τις ίδιες πληροφορίες συζητήθηκε με επίσης γνωστή μεσιτική που δραστηριοποιείται χρόνια στην αγορά και παλαιά ήταν συνδεδεμένη με μεγάλο ασφαλιστικό όμιλο αλλά πλέον είναι ανεξάρτητη.

Να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες σχετίζονται και με άλλες ευρύτερες συζητήσεις εξαγορών.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics