Εξελίξεις στην ιδιωτική ασφάλιση όπως συζητήθηκαν με τον υπουργό κ. Γ. Βρούτση στο Δ.Σ του Ε.Ε.Α.

Του Γιάννη Βερμισσώ

Την αναγνώριση του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης και τη σημασία του κλάδου σε ένα πλήρως ενεργοποιημένο και σύγχρονο σύστημα λειτουργίας των 3ων Πυλώνων Ασφάλισης, στο οποίο κυριαρχεί, στηρίζεται και εκσυγχρονίζεται βελτιωτικά, ο 1ος πυλώνας, δηλαδή η κοινωνική ασφάλιση, ανέδειξε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης ο οποίος παραβρέθηκε  στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Όπως προέκυψε μέσα από την ομιλία του, και τον διάλογο που αναπτύχθηκε με τα μέλη του Δ.Σ του Ε.Ε.Α. , ο κ. Βρούτσης τόνισε ότι μέλημα της κυβέρνησης είναι να βελτιωθεί ο 1ος Πυλώνας, της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης για τον οποίο και λαμβάνονται μέτρα.

Επίσης, όμως, ανέφερε, ότι θεωρεί βασικό στοιχείο του εκσυγχρονισμού των όσων ισχύουν σήμερα στο σύστημα ασφάλισης, την περαιτέρω ενεργοποίηση του 2ου Πυλώνα για τον οποίο είχε από την προηγούμενη θητεία του ως υπουργός ξεκινήσει να μεριμνεί.

Στο πλαίσιο αυτό όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, προτίθεται να νομοθετηθεί, η ενσωμάτωση της Ε. Οδηγίας για περαιτέρω ρύθμιση θεμάτων Επαγγελματικών Ταμείων, κάτι που θα ενισχύσει τη λειτουργία του 2ου Πυλώνα και την εξέλιξη των Τ.Ε.Α.

Επίσης ο κ. Βρούτσης, στο πλαίσιο των τοποθετήσεων του προέδρου του Ε.Ε.Α, κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου και του γ.γ και προέδρου της Επιτροπής Διαμεσολάβησης κ. Δ. Γαβαλάκη, επισήμανε ότι είναι θετικός απέναντι στον 3ο  Πυλώνα Ασφάλισης, θεωρεί πώς η κινητροδότησή του θα τον ενισχύσει και θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάδειξη του ρόλου που έχουν τα ατομικά ιδιωτικά συνταξιοδοτικά και υγείας προγράμματα.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics