Εξελίξεις στο «ανοικτό» θέμα της ΝΝ

Με νέα στοιχεία συμπληρώνεται η εν εξελίξει υπόθεση της ΝΝ και η προσαρμογή της σύμβασής της στα όσα καθορίζονται από την IDD.

To E.E.A. έχει  υψηλά  στην ατζέντα του το θέμα και συνεχίζει σε νέα πεδία να διεκδικεί την ανταπόκριση – προσαρμογή της εταιρείας σε όσα προσδιορίζονται από τη νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό εξελίσσονται συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης καθώς και με παράγοντες φορείς κι αρμόδια θεσμικά όργανα, προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στην «ανοικτή» υπόθεση και να υπάρξει η δέουσα-από τον νόμο- προσαρμογή της εταιρείας.

Κρίσιμες συζητήσεις κατά πληροφορίες, θα καθορίσουν σχετικά άμεσα νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Ταυτόχρονα εξετάζεται και στο σύνολο της αγοράς το τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από την εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς η τήρησή της είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη διαμόρφωση ομαλότητος στις σχέσεις των συντελεστών της ιδιωτικής ασφάλισης.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics