Έξυπνες πόλεις: Ευκαιρία για μεγάλες τεχνολογικές επενδύσεις

Οι μητροπόλεις του πλανήτη επιδίδονται στις κατάλληλες επενδύσεις προκειμένου να αποκτήσουν τις καινοτόμες υποδομές και υπηρεσίες που θα τις καταστήσουν “έξυπνες πόλεις” με αποτέλεσμα οι σχετικές δαπάνες να εκτοξεύονται σε παγκόσμιο επίπεδο (έως το 2023 αναμένεται να φθάσουν τα $190 δις).

Σε μια προσπάθεια να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας πόλεις, όπως η Σιγκαπούρη, η Νέα Υόρκη, το Τόκιο και το Λονδίνο, συναγωνίζονται σε επενδύσεις, υποδομές και υπηρεσίες “έξυπνης πόλης”.

“Έξυπνη” ενέργεια
Σύμφωνα με την IDC, οι πιο δημοφιλείς τομείς επενδύσεων στις “έξυπνες πόλεις” είναι τα “έξυπνα” δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τα “ευφυή” συστήματα μεταφορών, η “έξυπνη” διαχείριση της κυκλοφορίας και η ψηφιακή δημόσια ασφάλεια.

Οι “έξυπνες πόλεις” έχουν εξελιχθεί από μια συλλογή εμβληματικών έργων σε μια σημαντική ευκαιρία για την αγορά, που θα οδηγήσει σε μεγάλες τεχνολογικές επενδύσεις”, αναφέρει η IDC. Σύμφωνα με την εταιρεία, μια “έξυπνη πόλη” αρχίζει να αναπτύσσεται, όταν συντονίζονται πολλαπλές “ευφυείς” πρωτοβουλίες σε όλη την έκτασή της, με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών, πάντα σε άμεση αλληλοεπίδραση με τις “έξυπνες” υποδομές και υπηρεσίες.

Πηγή: sepe.gr
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics