Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ – True Leader εις…τριπλούν

Σημαντική διάκριση, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, πέτυχε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, στο πλαίσιο του θεσμού της ICAP Group, “True Leaders”.

Σημαντική διάκριση, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, πέτυχε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, στο πλαίσιο του θεσμού της ICAP Group, “True Leaders”.

Πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, διακρίθηκε ως μία από τις 42 καλύτερες επιχειρήσεις – ηγέτες στην Ελληνική αγορά, ανάμεσα σε 500 εταιρείες, ύστερα από την ανάλυση των Ισολογισμών 20.500 επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας και είναι η μοναδική ασφαλιστική που πετυχαίνει τη σημαντική αυτή διάκριση.

Αντικειμενικά κριτήρια για την απονομή της διάκρισης True Leader, όπως προκύπτουν από τους Ισολογισμούς των εταιρειών για το οικονομικό έτος 2012, είναι η Κερδοφορία, η Αύξηση Προσωπικού, το υψηλό Rating πιστοληπτικής ικανότητας και η Θέση στον Κλάδο. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ικανοποιούσε για τρίτη χρονιά και τις τέσσερις προϋποθέσεις βράβευσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρείας, η συγκεκριμένη βράβευση είναι αποτέλεσμα αρμονικής συνεργασίας, συνοχής και προσπάθειας της Διοίκησης και ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, Πωλήσεων & Εσωτερικών υπηρεσιών.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics